סיכון משמעותי לעצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חברות וחברי סגל האוניברסיטה,

 

אני נאלץ לכתוב לכם מכתב זה בלב כבד ובצער רב. ימים קשים עוברים על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, וזוהי רק ההתחלה. תוך שבועות ספורים מאז מינויו לשר ההשכלה הגבוהה, איבדתי אני, יחד עם ראשי האוניברסיטאות בישראל, כל אמון בשר אלקין.

 

זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד, ניסה השר בדרכים שונות להתערב בתוך הקמפוסים ביחסינו – האקדמיים והלא אקדמיים – עם תלמידינו. עד לנקודה מסוימת הצלחנו לעצור זאת. אלא שאז הגענו לענייני הבחינות בימי הקורונה. השר, בעקבות פניה של תלמידים, פנה למשרד הבריאות וביקש להוציא צו המונע קיום בחינות פיזיות בקמפוס. למדנו על כך – כל ראשי האוניברסיטאות – דרך אמצעי התקשורת. הוא לא טרח להיוועץ בנו, ורק כאשר החלו המחאות הודיע בשיחה לא פורמלית איתנו, שיסכים לאפשר חריגים אחדים, על פי בקשות פרטניות שיופנו אליו. כן – השר לא רק רצה להיות זה שיאמר לנו אם מותר לנו לקיים בחינות בקמפוס, אלא גם אילו בחינות מותר לקיים ואילו לא – בהנדסה, במשפטים או בפסיכולוגיה!

 

הצו ש"הזמין" השר להשכלה גבוהה ממשרד הבריאות יצא, ואסר בחינות בקמפוס. הדבר נעשה בניגוד מוחלט להנחיות לקיום בחינות שהוציאה פרופ' סדצקי, אשר כידוע לכם אינה מן המקלים בענייני בריאות. כל זאת שעה שאין איסור על התקהלויות במסעדות, בבתי כנסת, בחוף הים, ולמעשה – בכפוף לשמירה על כללי זהירות ועל מספר המתקהלים – כמעט בכל מקום; כל זאת כאשר האוניברסיטאות שומרות על כללי הזהירות והריחוק הנדרשים;וכל זאת כאשר ככל הידוע לנו, לא היה ולו גם מקרה מאומת אחד של הדבקה בתוך הקמפוסים בישראל! נאלצנו, מכוח הצו, להפסיק לקיים בחינות בקמפוס. בחינות רבות נדחו או התקיימו "מרחוק", כאשר הציון ברבות מן הבחינות הללו היה בינארי )עבר או נכשל(, בשל החשש מפגיעה בטוהר הבחינות.

 

בעקבות כל זאת מונתה וועדת משנה של המל"ג, והאוניברסיטאות הגישו לה מתווה בחינות מאוזן, אשר לוקח בחשבון את השיקול הבריאותי מחד גיסא, ואת השיקול האקדמי מאידך גיסא. ועדת משנה זו אימצה את עיקר המלצותיהן של האוניברסיטאות והעדיפה אותן על פני מתווה בחינות חלופי שהגיש השר להשכלה גבוהה. אלא שהשר סרב לכנס את המל"ג על מנת לדון בהמלצות הוועדה, שלא תאמו את רצונו. רק ביום חמישי האחרון, בצילה של עתירה של האוניברסיטאות לבג"ץ, התכנס המל"ג. בלילה שלפני הישיבה, ב"דקה התשעים", באופן שלא תהיה לאוניברסיטאות אפשרות להגיב ולהתייחס לתוכן הדברים, הפיץ השר מכתב של מנכ"ל משרד הבריאות, שמוען אליו יומיים קודם, והזהה בתכנו )דרך פלא( לדרישותיו של השר. על רקע התנהלות זו אומץ המתווה של השר.

 

קצת לפני פרשה זו, ביקר השר להשכלה גבוהה באוניברסיטת אריאל, ולאחר מכן הכריז שיימנה נציג מאוניברסיטה זו לוועדה לתכנון ותקצוב )ות"ת(. אין חשובה מוועדה זו, המתקצבת את מערכת ההשכלה הגבוהה, ואשר אמורה להיות גוף א-פוליטי, העומד כחיץ בין הממשלה לבין המוסדות האקדמיים בישראל. זמן קצר לאחר מכן נקב השר בשמו של האדם אותו הוא מתכוון למנות לות"ת, אף כאן, מבלי להיוועץ בראשי האוניברסיטאות )אלא באופן טכני, לאחר שנאמר לו שהוא חייב על פי הדין לעשות כן(. זאת תוך סטיה בוטה מנוהג רב שנים, לפיו וועד ראשי האוניברסיטאות )ור"ה( מציע מועמדים או מועמדות, והשר בוחר מביניהם. האדם שהציע השר לא היה מועמד ראוי מבחינה אקדמית. לאחר שהובאו ראיות ברורות לכך, החליט המועמד להסיר את מועמדותו. השר הציע מיד שלושה מועמדים אחרים, כולם מאוניברסיטת אריאל, בעוד ור"ה הציע ארבעה מועמדים, הנתמכים על ידי נשיאי האוניברסיטאות, שלושה מתוכם מאוניברסיטת בן גוריון (שלא היה לה נציג בות"ת מזה 16 שנים).

 

עמדת ור"ה היא, שמועמדים מאוניברסיטת אריאל אינם פסולים, כמובן. אוניברסיטת אריאל היא אכן אוניברסיטה על פי החוק בישראל, וחברי סגל שלה עשויים להיות מועמדים ראויים לות"ת. אלא שניכר בעליל שהשר להשכלה גבוהה מחפש למנות לות"ת את עושי דברו, ולהשתלט על וועדה חשובה זו. כוונתו זו עולה מהתבטאויותיו, וכל מעשיו, אלו החשופים לתקשורת ואלו שאינם חשופים לה, מלמדים על כך. איני רוצה לחשוב מה ייקרה למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל כאשר השר יממש את כוונותיו וישלוט בות"ת! הצורך להגן על החופש האקדמי ועצמאות האוניברסיטאות מעולם לא היה דחוף כל כך כפי שהוא היום. מועצת האקדמיה הלאומית למדעים, בצעד חסר תקדים, פנתה במכתב תקיף לשר להשכלה גבוהה. במכתב הדגישה המועצה כי היא "חרדה לעצמאותה ולמצוינותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל".

ראשי האוניברסיטאות חרדים כמוני, וכמו מועצת האקדמיה הלאומית למדעים, ממה שעלול להתרגש עלינו, וחדורים באמונה שיש לעשות כל שלאל ידינו על מנת להסיר את הסכנה לעצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. אני מאמין שבשבועות הקרובים יצטרפו לקולות הביקורת על השר אנשי ונשות עסקים, רוח, תקשורת והיי טק, כמו גם אנשי ונשות ציבור מכל גווני הקשת הפוליטית. אלו יבינו במהרה שפוליטיזציה של מערכת ההשכלה הגבוהה עלולה להפוך אותנו ברבות הימים למדינת עולם שלישי, בה האוניברסיטאות נשלטות על ידי הממשלה, בה אין חופש מחשבה, ובה המדע מוכפף לאינטרסים מפלגתיים. אני מבטיחכם נאמנה שאני וראשי האוניברסיטאות לא ננוח ולא נשקוט עד שסכנה זו לעצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה תחלוף. אני סומך עליכם, חברותי וחברי, שתסייעו לנו במאבק זה שאנו מצויים רק בתחילתו.

 

שלכם,

אריאל

 

Ariel Porat

President,

Tel Aviv University

Home page: https://english.tau.ac.il/profile/porata

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block