מכתב סגן הרקטור נוכח האפשרות לחידוש הפעילות בקמפוס לציבור המחוסנים והמחלימים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 16.02.2021

אל ציבור הסטודנטיות והסטודנטים

 

שלום רב.

 

כמוני, אתם עוקבים בוודאי אחר הפירסומים אודות כוונת הממשלה לפתוח את הפעילות בתחומי החיים השונים – תרבות, ספורט, מסחר ואף חינוך - לציבור המחוסנים והמחלימים. יש להניח שגם לאוניברסיטאות יותר בשלב מסוים בעתיד לחדש פעילות הוראה ומחקר בקמפוס לציבור זה.

 

אנו מחויבים כמובן לתלמידות ותלמידי האוניברסיטה שלא התחסנו אולם מטבע הדברים לא נוכל להעניק להם את החוויה הקמפוסיאלית המלאה – בכל האמור בחווית הלימודים והלמידה. חשבתי שנכון להביא דברים אלו לידיעתכם, ולהמליץ לאותם אלו מבינכם שאינם מנועים מלקבל חיסון, לגשת ולהתחסן מוקדם ככל האפשר. 

 

פרופ' איל זיסר,

סגן הרקטור

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block