מענק סיוע מיוחד לסטודנטים ולסטודנטיות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מכתב נשיא ודקאנטית הסטודנטים 31.3.20

סטודנטית יקרה, סטודנט יקר,

 

אוניברסיטת תל אביב, ביחד עם אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, נערכות לסייע לכם בהתמודדות הכלכלית עם המשבר שגורמת מגפת הקורונה.

 

האוניברסיטה מעמידה בשלב זה 1400 מלגות סיוע מיוחד בגובה של 1,500 ₪ כל-אחת. האוניברסיטה תפעל להגדיל את קרנות הסיוע הכלכלי ככל יכולתה.

​המלגות לסטודנטים זכאים הגרים במעונות האוניברסיטה ידווחו לחשבון שכה"ד שלהם במעונות, לכל האחרים המלגות יועברו לחשבון שכר הלימוד שלהם.


​במקביל, האוניברסיטה מעמידה לרשותכם מגוון של סוגי הלוואות בתנאים נוחים. אנחנו פועלים להרחיב את היצע ההלוואות.


סטודנטים ישראליים בתכניות הלימודים* לתואר ראשון ושני, אשר עומדים בכל הקריטריונים הבאים, יכולים להגיש בקשה לקבלת מלגת סיוע מיוחד בעקבות משבר נגיף הקורונה:

  • רשומים בתש"ף לפחות ל-80% מהיקף הלימודים השנתי בתוכנית שבה הם לומדים.
  • ילמדו בשנת הלימודים הבאה (תשפ"א) במסגרת שנות התקן שלהם לתואר.
  • מתגוררים במעונות אוניברסיטת תל אביב או גרים בשכירות (עפ"י חוזה בתוקף) ומשלמים עבור עצמם שכר דירה העולה על 1,500 ₪ לחודש.
  • עבדו לפחות חמישה חודשים קודם לתאריך 17.3.2020, ומחזיקים במכתב פיטורין או יציאה לחל"ת. 
  • לא קיבלו מכל גורם באוניברסיטה או באמצעותה מלגה מכל סוג שהוא בסכום של 5,000 ₪ ומעלה, במהלך שנת הלימודים תש"ף.

 

סטודנטים העומדים בכל הקריטריונים הנ"ל מתבקשים למלא את טופס הבקשה באתר המידע האישי עד לתאריך 4 באפריל 2020. הודעה על הענקת המלגה תימסר במהלך חודש אפריל 2020.

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף קריטריונים אם מספר הבקשות יעלה על מספר המלגות המוקצות כעת לסיוע המיוחד.

 

אנחנו ממשיכים לעשות כל שביכולתנו כדי לשמור אתכם קרובים גם מרחוק!

 

בברכת בריאות טובה

שלכם,

 

פרופ' אריאל פורת             פרופ' טובה מוסט              
נשיא                                          דקאנית הסטודנטים

 

[*] תוכניות חוץ-תקציביות ותוכניות בינלאומיות אינן נכללות בסיוע המיוחד

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block