הנחיות מעודכנות לסגל האקדמי, לסטודנטים ולסגל המינהלי נכון ל-13.3.2020

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 15.03.2020

13.3.20

חברות וחברי הסגל האקדמי והמנהלי, תלמידות ותלמידים, 

לפני שעות ספורות החליטה ממשלת ישראל על סגירת האוניברסיטאות. בעת כתיבת שורות אלו, טרם הובהרה מלוא המשמעות של החלטה זו, אך ברור למדי שהלימודים באוניברסיטה יופסקו לאלתר. אלו ימים לא קלים בעבור כולנו, ובוודאי בעבור תלמידינו. נעשה ככל יכולתנו על מנת להקל על כולכם לעבור תקופה לא פשוטה זו.


בהתאם להוראות המעודכנות של משרד הבריאות, החל מה-13 במרץ ואילך לא יתקיימו מבחנים ומעבדות הוראה וכן כל השעורים יתקיימו באופן מקוון. נוהל השלמת מבחנים ומעבדות הוראה ישלח בתחילת השבוע הבא.


לחברי הסגל האקדמי, הבכיר והזוטר:

הנכם מוזמנים להשתמש באחד מהכלים הטכנולוגיים שהעמדנו לרשותכם לצורך כך ולהודיע לסטודנטים על האופן בו יתקיים השיעור.

 

אנו מזכירים לכם כי הכנו עבורכם מדריכים מקוונים לאופן השימוש בתוכנת unicko שהינה המומלצת על ידנו או בתוכנת zoom ,ובנוסף לרשותכם מוקדי תמיכה:
מוקד התמיכה לשימוש ב-unicko: מייל virtualt@tauex.tau.ac.il או בטלפון 03-6405527 
מוקד תמיכה לשימוש ב zoom: מייל tauonlinehyb@tauex.tau.ac.il או בטלפון 03-6406714

 

לסטודנטים:

החל ממחר ה- 13 במרץ ואילך לא יתקיימו מבחנים ומעבדות הוראה וכן כל השעורים יתקיימו באופן מקוון. נוהל השלמת מבחנים ומעבדות הוראה ישלח בתחילת השבוע הבא.


לחברי הסגל המנהלי:

הנהלת האוניברסיטה ואגף משאבי אנוש עומדים בקשר רציף עם ועד הסגל המנהלי וחושבים עליכם כל העת. אנו נמצאים באירוע מתגלגל. לעת עתה ההנחיה היא להגיע לעבודה כרגיל. בראשית השבוע הבא נבחן יחד צעדים מגוונים להקלה במצב לאור ההתפתחויות, לרבות יציאה מדורגת לחופשה במתכונת מרוכזת, עבודה מהבית לעובדים חיוניים וכדומה. נמשיך לעדכן ככל שיידרש.


אנו עומדים בקשר רציף עם אגודת הסטודנטים וארגוני הסגל במטרה לענות לכל הצרכים בדרך הטובה ביותר האפשרית.


בברכה,
נשיא, מנכ״ל, רקטור

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block