עדכון סגן הרקטור: פעילות ההוראה והמחקר בעקבות הטלת הסגר

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 27.12.2020

בעקבות העלייה בתחלואת הקורונה החליטה הממשלה על הטלת סגר כללי החל ביום א', ה-27.12.20, בשעה 17:00.

 

בעקבות ההחלטה אני מבקש להבהיר: הלמידה תמשיך להתקיים כלמידה מקוונת באמצעות ה-ZOOM , בדיוק כפי שהתבצעה מתחילת הסמסטר. מעבדות מחקר תוספנה לפעול על פי תקנות התו הסגול.

 

לצערנו, בשל הסגר לא נוכל לקיים פעילות הוראה פרונטלית מכל סוג שהוא בשטח הקמפוס. לפיכך לא תתקיימנה מעבדות הוראה החל מיום ב' ה- 28 בדצמבר 2020 ולמשך שבועיים.

 

יתאפשרו שיעורים/הכשרות מעשיות וקליניות רק אלו המתקיימים מחוץ לשטח הקמפוס.

 

היחידות האקדמיות תעמודנה בקשר עם התלמידות והתלמידים כדי לעדכן אותם בעניין זה, וכן, באשר לאופן בו תושלם מטלת ההשתתפות במעבדות ההוראה בהמשך הסמסטר או אף לאחריו.

 

בשלב הנוכחי נראה כי הבחינות תתקיימנה על פי מתווה הבחינות שהפצתי אליכם בראשית השבוע. אני מבקש להבהיר כי גם במהלך הסגר יתאפשר לנו לקיים 10% מכלל הבחינות בקמפוס, ואילו היתר יתקיימו כבחינות מקוונות.

 

שערי הקמפוס יהיו פתוחים לחברות וחברי הסגל האקדמי המעוניינים לבוא וללמד את שיעוריהם המקוונים מהקמפוס.

 

הספריות תסגורנה ככלל את שעריהן ותתקיימנה השאלה על ידי דואר שליחים כמו בסגרים הקודמים. בנוסף, הספריות תאפשרנה לחברות וחברי הסגל האקדמי ללמד מתוך החדרים השקטים שהוקצו לשם כך. כמו כן תאפשרנה הספריות לתלמידות ותלמידים שאין להם תשתית מתאימה בבתיהם לבוא ולהיבחן בבחינות מקוונות בחדרים השקטים, וזאת בתיאום מראש.

 

אני תקווה כי זהו סגר אחרון שלאחריו נוכל בהדרגה ועל פי ההנחיות שנקבל, להשיב את החיים בקמפוס למסלולם, ולאפשר לקהילת האוניברסיטה – תלמידות ותלמידים, חברי וחברות הסגל האקדמי והסגל המנהלי - לשוב לפעילות הוראה ומחקר, וכמובן ללימודים. 

 

בברכה ובאיחולי בריאות טובה,

פרופ' אייל זיצר

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block