מכתב סגן הרקטור לסטודנטים ולסטודנטיות – לאור החלטת הממשלה על הטלת סגר

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

עודכן: 10.01.2021

סטודנטים וסטודנטיות שלום,

 

להלן היערכות האוניברסיטה בעקבות המידע המצוי בידינו כעת בדבר החלטת הממשלה על הטלת סגר מלא:

 

רשימת הפעילויות המותרות לביצוע בקמפוס תצטמצם. בפרט לא יתאפשרו קיום בחינות פיזיות לסטודנטים (למעט ברפואה ומקצועות הבריאות).

 

לא תתאפשר גישה ושימוש של סטודנטים בתשתיות וספריות בקמפוס. ולא תתאפשר הוראה פרונטאלית באוויר הפתוח כפי שהתקיימה בתקופה האחרונה.

 

יתר הפעילויות שהיו מותרות במגבלות שחלו עד כה ימשכו, לרבות: רציפות תפקודית של מעבדות מחקר. הכשרה קלינית במקצועות הבריאות, והכשרה מעשית מחוץ לקמפוס,  איסוף והחזרת ציוד ושירות פסיכולוגי.

 

האוניברסיטה נערכת על מנת לעמוד בהנחיות הממשלה. לכן, ההוראה תמשיך להתקיים רק כהוראה מקוונת. פעילויות נוספות יתאפשרו בהתאם לנאמר לעיל.

 

בהמשך להודעתי הקודמת, בחינות שתוכננו להתקיים כבחינות כיתה בזמן הסגר, תהפוכנה לבחינות מקוונות והן יתקיימו באותו מועד שבו תוכננו מראש.

 

כל זאת למעט בחינות חריגות שלא נוכל לקיים כבחינות מקוונות והן תדחנה ותתקיימנה במועד מאוחר יותר משהדבר יתאפשר.

 

היחידות האקדמיות תיידענה אתכם/אתכן לכל המאוחר בתחילת השבוע הקרוב לגבי אופן קיום הבחינות בתקופת הסגר.

 

לצערנו הנחיות הסגר לא מאפשרות לסטודנטים ולסטודנטיות להגיע לאוניברסיטה ולהיבחן בבחינות מקוונות מתוך הקמפוס ובכלל זה סטודנטים וסטודנטיות שתכננו להבחן בקמפוס בשל  תשתיות תקשורת. סטודנטים וסטודנטיות הגרים במעונות יעודכנו לגבי הדרך בה יוכלו להתחבר ולבצע את הבחינה מהמעונות.

 

בנוסף, נרצה להדגיש כי אנו ערים לתחושות השונות בקמפוס בתקופת הקורונה. האוניברסיטה קשובה לסטודנטים ועושה ככל יכולתה כדי לאפשר את הצלחתם בבחינות ולהביא לידי ביטוי את מאמציכם הרבים. אנו נערכים להתאמות הנדרשות  כדי לקיים את הבחינות תוך התחשבות בקשיים אך גם תוך הקפדה על איכות אקדמית.

 

אנו מקווים שסגר זה יהיה האחרון ובקרוב כולנו נחזור לשגרה.

 

בריאות לכם ולמשפחותיכם.

בברכה,

פרופ' אייל זיסר

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block