משרה פנויה לחבר סגל בכיר במסלול מורים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

התפקיד: 
משרה פנויה לחבר סגל בכיר במסלול מורים
תיאור התפקיד: 

משרה פנויה לחבר סגל בכיר במסלול מורים
בפקולטה להנדסה ע"ש איבי ואלדר פליישמן ובביה"ס למדעי המחשב ע"ש בלווטניק
הפקולטה להנדסה וביה"ס למדעי המחשב פונה למועמדים למשרה של חבר סגל במסלול מורים
להוראת מקצועות מדעי המחשב. המשרה מחייבת הוראת קורסים במדעי המחשב בשפה העברית
והאנגלית.
ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בסמסטר ב' בשנת הלימודים תש"ף )מרץ (2020 .
המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.
הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור
המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של
המועמד/ת.
דרישות המשרה :
 בעלי תואר שלישי בתחום מדעי המחשב
 בעלי יכולת הוראה מעולה וניסיון מוכח בהוראה של קורסים אקדמיים במדעי המחשב .
 על המועמדים להוכיח יכולת לבצע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת ובכנסים
אקדמיים מובילים ושפיטים.
על המועמד/ת להמציא :
 קורות חיים ורשימת פרסומים
 מסמך המעיד על ניסיון בהוראה וכוונה לפיתוח תכניות הוראה במקצועות מדעי המחשב
 מסמך המתאר את הפעילות המחקרית ותכניות מחקר עתידיות
את המסמכים הנ"ל יש לשלוח בדוא"ל אל:
פרופ' יוסי רוזנוקס, דקאן הפקולטה להנדסה: adira@tauex.tau.ac.il
אפשר להוסיף המלצות רלוונטיות במידת הרצון.
המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה- 31 בינואר 2020 .
המשרות פתוחות לכל המועמדים וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. הן תאוישנה בהתאם לכישורי
המועמד/ת המתאים/מה וצרכי הפקולטה. אין הפקולטה או האוניברסיטה מחויבים לקבל הצעה
כלשהי ו/או לאייש את המשרה.

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
שישי, 31 ינואר 2020
*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block