משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג ללימודי מזרח אסיה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

התפקיד: 
משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג ללימודי מזרח אסיה
תיאור התפקיד: 

משרה פנויה לחבר סגל בכיר

בחוג ללימודי מזרח אסיה

 

החוג ללימודי מזרח אסיה פונה למועמדות ולמועמדים למשרת חבר סגל בכיר בתחום

לימודי מזרח אסיה, עם התמחות במחקר של סין/יפן.

המשרה מיועדת למועמדות/ים שעונים לקריטריונים הבאים:

בקיאות בשיח התיאורטי העכשווי, הצטיינות במחקר ובהוראה,

ופרסומים שנדפסו או התקבלו לדפוס בבמות אקדמיות.

עיסוק במחקר בתחומי הליבה של החוג, לפי הסדר הבא, עשוי להוות יתרון: סין/יפן העכשווית והמודרנית; היסטוריה של המדע בסין/יפן; דת והגות בסין/יפן.

 

המשרה מחייבת הוראת קורסים בשפה העברית

(מצופה כי יכולת הוראה בעברית תתקיים מהשנה השלישית להעסקה),

יכולת לבצע מחקר עצמאי בלימודי מזרח אסיה,

וללמד שיעורים בתחומים הנ"ל.

מועמדות ומועמדים שזה תחום עיסוקם/ן מוזמנים/ות להציע את מועמדותם.

המשרה תאוייש בחודש אוקטובר 2020.

 

המשרה פתוחה למועמדות ולמועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מי שיקבלו תואר זה לפני תחילת העסקתם. ההעסקה במשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשפ"א.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות והמועמדים ייעשו על פי נוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ועל פי שיקול דעתם.

הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמדות והמועמדים.

 

קורות חיים, רשימת פרסומים, מבחר עבודות, תיאור תכנית מחקר עתידית (בהיקף של עמוד), וכן סילבוסים של 2 - 3 קורסים אפשריים יש לשלוח אל

ד"ר אורי סלע, ראש החוג ללימודי מזרח אסיה

בדוא"ל schoolofhist@tauex.tau.ac.il

 

כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

שיישלחו ישירות מן הממליצים לכתובת הנ"ל.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 12/03/2020

 

המשרה פתוחה לכל המועמדים שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
חמישי, 12 מרץ 2020
*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block