משרת סגל אקדמי בפקולטה לרפואה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

התפקיד: 
משרת סגל אקדמי בפקולטה לרפואה
תיאור התפקיד: 

סגל אקדמי בפקולטה לרפואה לסמסטר ב' תשפ"א

קוד משרה: 

התפקיד: 

משרת סגל אקדמי בפקולטה לרפואה, בית הספר למקצועות הבריאות – החוג לרפוי בעיסוק : לשנת תשפ"א

היחידה: 

בית הספר לרפואה, בית הספר למקצועות הבריאות – החוג לריפוי בעיסוק

תיאור התפקיד: 

 

בית הספר למקצועות הבריאות באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים בכל הדרגות האקדמיות . המשרה המוצעת היא לינואר או מרץ 2021.

מקבל/ת המשרה יידרשו להקים מעבדת מחקר, ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות ולהנחות תלמידים לתארים מתקדמים בנוסף למעורבות והוראה בחוג.

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

המשרה היא תקנית, במסלול אשר עשוי להקנות קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה. היקף משרה: 100%.

 

דרישות התפקיד: 

המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר PhD בוגרי בתר דוקטורט, אשר חוקרים תחומים רלוונטיים לריפוי בעיסוק

עדיפות למרפאים בעיסוק בהכשרתם עם התמחות בתחום הפסיכיאטרי אך אינה מוגבלת לתחום זה בלבד.
בעלי ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר דוקטור

יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי ופרסומים בכתבי עת מובילים ושפיטים
עדיפות לבעלי ניסיון בהוראה אקדמית 

יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים, מסמך קצר המסכם את הפעילות המחקרית עד כה ותוכנית מחקר עתידית, וכן, מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת החוג לריפוי בעיסוק.

על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: l     relis@tauex.tau.ac.il

 לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלא בפניה ישירה בלבד.

 המועד האחרון להגשת המועמדות: 31.12.2020

תיק מועמדות יוגש בדוא"ל לכתובת: relis@tauex.tau.ac.il

* כמצוין בלינק: https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

** המכתבים יישלחו ממנחה הדוקטורט ותקופת הבתר דוקטורט (בהתאם לרקע האישי) וממליצים נוספים

 

היקף משרה: 

100%

מעמד משרה: 

אקדמי

המשרה מיועדת למועמדים

המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר PhD בוגרי בתר דוקטורט, אשר חוקרים תחומים רלוונטיים לריפוי בעיסוק

מועד אחרון להגשת מועמדות: 

ה', 31/12/2020 - 23:50

הערות: 

ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, דת, לאום או מוצא. המשרה תאויש בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמתה לצרכי החוג.

אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
חמישי, 31 דצמבר 2020
*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block