משרה פנויה לחבר/ת סגל בכיר בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

התפקיד: 
משרה פנויה לחבר/ת סגל בכיר בחוג לארכיאולוגיה
תיאור התפקיד: 

משרה פנויה לחבר/ת סגל בכיר

בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

 

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום פונה למועמדות/ים למשרה בתחום הארכיאולוגיה של תקופות פרהיסטוריות עם זיקה לתחומים תאורטיים ומתודולוגיים רלוונטיים ועיסוק בסוגיות בעלות משמעות אוניברסלית.

מוזמנים/ות להגיש מועמדות חוקרות/ים מצטיינות/ים אשר תחום מחקריהן/ם הוא הארכיאולוגיה של התקופות הפלאוליתית והניאוליתית בארץ ישראל וסביבתה עם זיקה למחקר והוראה בתחומים תאורטיים ומתודולוגיים ונכונות לעיסוק בסוגיות בעלות משמעות אוניברסלית ובכללן בשאלות הנוגעות להתפתחותן של ציוויליזציות מקומיות ואזוריות וליחסי אדם-סביבה-חברה-תרבות.

מצופה מן המועמדות/ים להיות בעלי/ות נסיון משמעותי בעבודת שדה ארכיאולוגית ונדרש מאיש/ת הסגל הנבחר/ת לייסד פרויקט ארכיאולוגי ארוך טווח בשדה במהלך שלש שנות המשרה הראשונות. בנוסף נדרשות יכולת ומוכנות לגיוס מענקי מחקר. על המועמדות/ים לשלוט בתחומי התיאוריה והמתודולוגיה הרלוונטיים למחקר ארכיאולוגי עדכני בקנה מידה בינלאומי. כמו כן על המועמד/ת לגלות נכונות לעסוק וללמד סוגיות בעלות משמעות תיאורתית-אוניברסלית במטרה ליצור שיח ושיתופי פעולה מחקריים עם תחומי דעת מגוונים בבית הספר למדעי היהדות-ארכיאולוגיה, בפקולטה ובאוניברסיטה ולפרסם נושאים אלה גם במקורות הנגישים לקהל הרחב.

המשרה מחייבת הוראת קורסים בשפה העברית ובשפה האנגלית, ויכולת לבצע מחקר עצמאי בתחומים הרלוונטיים.

איוש המשרה יחל בחודש יולי או אוקטובר2021 .

המשרה פתוחה למועמדים ומועמדות בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או למי שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתם. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשפ"ב.

המשרה היא תקנית ועשוייה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

 

מכתב פנייה הכולל תיאור קצר של המועמד\ת ומסלול חיים אקדמי (עד שני עמודים), קורות חיים, רשימת פרסומים, מבחר עבודות, תיאור תמציתי של תכנית מחקר עתידית (בהיקף של עמוד), וכן סילבוס טנטטיבי של שלושה קורסים. 

 

נא לשלוח אל: פרופ יובל גדות ראש החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 69978

או בדוא"ל gadot@tauex.tau.ac.il

 

 המועד האחרון להגשת המועמדות הוא ה- 13 במרץ 2021

מועמדים/ות שיעברו לשלב השני יתבקשו לדאוג לכך ששלושה מכתבי המלצה מחוקרים/ות בעלי מעמד אקדמי בכיר יישלחו ישירות על-ידי הממליצים/ות לכתובת הנ"ל.

אנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, בפקולטה למדעי הרוח, ולקלוט חברות וחברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת.

המשרה פתוחה לכל המועמדים והמועמדות שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים וגברים כאחד. המשרה תאויש בהתאם על פי כישורי המועמד/ת המתאימים ועל פי צרכי החוג. החוג, בית-הספר, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעת מועמדות כלשהי.

 

 

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
שבת, 13 מרץ 2021
*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block