סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

התפקיד: 
סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה
תיאור התפקיד: 

סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה לסמסטר א' תשפ"ב

 

קוד משרה: 

התפקיד: 

משרת סגל אקדמי בכיר בחוג לריפוי בעיסוק, בית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה לשנת תשפ"ב

היחידה: 

החוג לריפוי בעיסוק, בית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה

תיאור התפקיד: 

החוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמדים/ות בהתאם לדרישות התפקיד. מקבל/ת המשרה יידרש להקים מעבדת מחקר בתחומים הרלוונטיים, ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, להגיש הצעות למענקי מחקר ולהנחות תלמידים לתארים מתקדמים בנוסף למעורבות והוראה בחוג.

הליכי המינוי של המועמד/ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו/ה של המועמד/ת.

המשרה היא תקנית, במסלול אשר עשוי להקנות קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה. היקף משרה: 100%. המשרה המוצעת היא לאוקטובר 2021

 

 

דרישות התפקיד: 

המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר Ph.D. בוגרי בתר-דוקטור אשר חוקרים תחומים רלוונטיים לריפוי בעיסוק. עדיפות תינתן למרפאים בעיסוק בהכשרתם עם התמחות בתחום הפסיכיאטרי אך אינה מוגבלת לתחום זה בלבד.

דרישות נוספות כוללות:

יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי ופרסומים בכתבי עת מובילים ושפיטים לאחר קבלת תואר ה- Ph.D.
בעלי ניסיון בהנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים עם עדיפות להנחיית דוקטורנטים.
בעלי ניסיון בהוראה אקדמית.

יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים, מסמך קצר המסכם את הפעילות המחקרית עד כה ותוכנית מחקר עתידית, וכן מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת החוג לריפוי בעיסוק.

על המועמד/ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

 

לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלא בפניה ישירה בלבד.

 

תיק מועמדות יוגש בדוא"ל לכתובת: relis@tauex.tau.ac.il

* כמצוין בלינק: https://med.tau.ac.il/Instructions-for-submiting-CV

** המכתבים יישלחו ממנחה הדוקטורט ותקופת הבתר דוקטורט (בהתאם לרקע האישי) וממליצים נוספים

 

היקף משרה:  100%

מעמד משרה: 

אקדמי

המשרה מיועדת למועמדים בעלי תואר Ph.D. בוגרי בתר דוקטור

 

מועד אחרון להגשת מועמדות:  10 במאי 2021

הערות: 

ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, דת, לאום או מוצא. המשרה תאויש בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמתה לצרכי החוג.

אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

 

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
שני, 10 מאי 2021
*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block