משרה פנויה לחבר סגל בכיר במסלול מורים בפקולטה להנדסה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

התפקיד: 
משרה פנויה לחבר סגל בכיר במסלול מורים בפקולטה להנדסה
תיאור התפקיד: 

 

 

 

משרה פנויה לחבר סגל בכיר במסלול מורים

בפקולטה להנדסה

 

הפקולטה להנדסה פונה למועמדים למשרה של חבר סגל במסלול מורים, להוראת מקצועות המתמטיקה. המשרה מחייבת הוראה ותרגול קורסים במתמטיקה בשפה העברית והאנגלית. תינתן עדיפות למועמדים שיכולים ללמד ולתרגל את המקצועות הבאים: אנליזה נומרית, אנליזה הרמונית, פונקציות מרוכבות ומשוואות דיפרנציאליות.  

מועמדים שאלו תחומי עיסוקם מוזמנים לשלוח מועמדות.

 

איוש המשרה יחל בחודש אוקטובר 2021 או בינואר 2022.

 

המשרה פתוחה למועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או למועמדים שיקבלו תואר זה או זכאות לתואר זה, לפני מועד תחילת העסקתם. ההעסקה במסגרת המשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תשפ"ב.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמד יעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישוריו של המועמד.

 

קורות חיים, הכוללים רשימת פרסומים ומבחר עבודות, יש לשלוח בדוא"ל אל:

פרופ' יוסי רוזנוקס, דקאן הפקולטה להנדסה:mayash@tauex.tau.ac.il

אפשר להוסיף המלצות רלוונטיות במידת הרצון.

 

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 30 למאי 2021.

 

 

 

המשרה פתוחה לכל המועמדים וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש בהתאם לכישורי המועמד ולצרכי הפקולטה. אין הפקולטה או האוניברסיטה מחויבים לקבל הצעה כלשהי ו/או לאייש את המשרה.

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
ראשון, 30 מאי 2021
*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block