סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

התפקיד: 
סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה
תיאור התפקיד: 

סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה לשנת תשפ"ב

קוד משרה: 

 

התפקיד: 

משרת סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה לשנת תשפ"ב

 

היחידה: 

בית הספר לבריאות הציבור

תיאור התפקיד: 

בית הספר לבריאות הציבור, הפועל במסגרת הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב, מחפש מועמדות ומועמדים מצוינים לקליטה כסגל אקדמי בכיר בדרגת מרצה, מרצה בכיר או פרופסור חבר. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת ניסיון. ההתמחות הנדרשת היא במנהל מערכות בריאות ו/או כלכלת בריאות. בפרט, תישקלנה מועמדויות בתחומים הבאים: כלכלת בריאות, איכות וניהול סיכונים, ביטוחי בריאות, מדיניות בריאות וניהול שירותי בריאות.   

מקבלי המשרה יידרשו ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, לשתף פעולה עם עמיתים, להנחות תלמידי תואר שני ושלישי ולקחת חלק בהוראה בבית הספר לבריאות הציבור ובפקולטה לרפואה.

 

הליכי המינוי של המועמדים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית בעת הקליטה תיקבע על פי הישגיהם של המועמדים.

 

דרישות התפקיד: 

תואר Ph.D. במנהל מערכות בריאות, ניהול או מנהל עסקים, בריאות הציבור (או תחום דעת נלווה), כלכלה או הנדסה עם השתלמות בתר-דוקטורית בתחום המועמדות, יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי באמצעות פרסומים בכתבי עת אקדמיים שפיטים מובילים, מצוינות במחקר ויכולת הוראה טובה.

 

על המועמד/ת  להמציא:

קורות חיים בהתאם להנחיות באתר הפקולטה כאן.
רשימת פרסומים.
מסמך קצר (עד 3 עמודים) המסכם את הפעילות המחקרית עד כה.
תכניות מחקר עתידיות.
מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד/ת  להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת ביה"ס לבריאות הציבור והפקולטה לרפואה.
שלושה מכתבי המלצה אשר יישלחו על פי בקשת המועמד/ת מהמנחה לדוקטורט, המנחה לפוסט דוקטורט וממליץ נוסף, ישירות לפרופ' יריב גרבר, ראש בית הספר לבריאות הציבור. 

 

תיק המועמדות ומכתבי ההמלצה יוגשו בדוא"ל לכתובת: spiegelr@tauex.tau.ac.il

היקף משרה: 

100%

מעמד משרה: 

תקני

המשרה מיועדת למועמדים: 

תואר Ph.D. במנהל מערכות בריאות, ניהול או מנהל עסקים, בריאות הציבור (או תחום דעת נלווה), כלכלה או הנדסה עם השתלמות בתר-דוקטורית בתחום המועמדות.  

מועד אחרון להגשת מועמדות: 

ג', 1/06/2021 - 23:50

הערות: 

ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, דת, לאום או מוצא. המשרה תאויש בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמתה לצרכי בית הספר.

אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
שלישי, 01 יוני 2021
*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block