סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

התפקיד: 
סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה
תיאור התפקיד: 

סגל אקדמי בכיר בפקולטה לרפואה לסמסטר א' תשפ"ב

קוד משרה:

התפקיד: 

משרת סגל אקדמי בכיר בחוג לסיעוד, בית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה לשנת תשפ"ב

היחידה: 

החוג לסיעוד, בית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה

תיאור התפקיד: 

החוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב מחפש מועמד.ת בהתאם לדרישות התפקיד. עדיפות תינתן לבוגרי בתר-דוקטורט. מקבל.ת המשרה יידרש ליזום ולהוביל תכניות מחקר חדשניות, להגיש הצעות למענקי מחקר ולהנחות תלמידים לתארים מתקדמים בנוסף למעורבות בעשייה ובהוראה בחוג.

עדיפות מחקרית בתחומים: נשים, ילדים, אונקולוגיה, סוכרת או סיעוד ברפואה דחופה.

הליכי המינוי של המועמד.ת ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמד.ת.

המשרה היא תקנית, במסלול אשר עשוי להקנות קביעות בתום תקופת הניסיון בהתאם לנהלי האוניברסיטה. היקף משרה: 100%. המשרה המוצעת היא לאוקטובר 2021

 

דרישות התפקיד: 

המשרה פתוחה לאחים ואחיות מוסמכים, בעלי תואר Ph.D. עם המשך ניסיון מחקרי מוכח לאחר קבלת התואר דוקטור. דרישות נוספות כוללות:

פרסומים בכתבי עת מובילים ושפיטים.

יכולת מוכחת בביצוע מחקר עצמאי.
עדיפות לבעלי ניסיון בהנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים.
עדיפות לבעלי ניסיון בהוראה אקדמית.

יש לשלוח קורות חיים במתכונת הנדרשת*, רשימת פרסומים מדעיים, מסמך קצר המסכם את הפעילות המחקרית עד כה ותוכנית מחקר עתידית, וכן מסמך קצר המפרט את תחומי ההוראה בהם יוכל המועמד.ת להשתלב בהתייחס לתחומי ההוראה הנלמדים במסגרת החוג לסיעוד.

על המועמד.ת לבקש מ-3 ממליצים** לשלוח ישירות מכתבי המלצה ליו"ר ועדת החיפוש של ביה"ס למקצועות הבריאות באמצעות דוא"ל: relis@tauex.tau.ac.il

 

לא יתקבלו קורות חיים דרך חברות השמה, אלא בפניה ישירה בלבד.

 

תיק מועמדות יוגש בדוא"ל לכתובת: relis@tauex.tau.ac.il

* בהתאם לפורמט הבא ועל פי ההנחיות להכנת רשימת הפרסומים

** המכתבים יישלחו ממנחה הדוקטורט, תקופת הבתר דוקטורט (בהתאם לרקע האישי) וממליצים נוספים

היקף משרה:  100%

מעמד משרה: 

אקדמי

המשרה מיועדת למועמדים אחים ואחיות מוסמכים בעלי תוארPh.D.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות:  10 ביוני, 2021

הערות: 

ההצעה מיועדת למועמדים ללא כל אפליה על בסיס מין, דת, לאום או מוצא. המשרה תאויש בהתאם לכישורים האקדמיים, ניסיון מקצועי והתאמתה לצרכי החוג.

אין האוניברסיטה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

היקף משרה: 
100%
מעמד משרה: 
מועד אחרון להגשת מועמדות: 
חמישי, 10 יוני 2021
*במסגרת מדיניות האוניברסיטה לעידוד גיוון תעסוקתי, ניתנת עדיפות למועמדים העונים על דרישות התפקיד ומשתייכים לאוכלוסיות אלו: חברה ערבית, חרדים, יוצאי העדה האתיופית ומועמדים עם מוגבלות. في إطار سياسة الجامعة لتشجيع التنوّع التوظيفيّ، تُعطى أولويّة للمرشّحين الذين يستوفون متطلّبات الوظيفة وينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: المجتمع العربيّ، الحريديم، أبناء الطائفة الأثيوبيّة والمرشّحين أصحاب الإعاقات.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block