קידום סטודנטים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המדור לקידום סטודנטים בדקאנט הסטודנטים מלווה את הסטודנט לאורך התואר ומעניק סיוע ותמיכה תוך היכרות אישית

רווחת הסטודנט
דקנאט הסטודנטים מעניק תמיכה וסיוע להתמודדות בהצלחה עם הלימודים
מלגאי הנשיא

המיזם מעניק סיוע נרחב ותמיכה משמעותית לכל אורך הלימודים למועמדים שנמצאו מתאימים מבין הסטודנטים במסלול העדפה מתקנת וסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי.

תכנית ליוצאי אתיופיה

תכנית 'אדמאס', בתרגום מאמהרית 'אופק', פועלת להנגשת ההשכלה הגבוהה ליוצאי אתיופיה במסגרת המדור לקידום סטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב

 

המדור לקידום סטודנטים בדקאנט הסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב מעניק סיוע ותמיכה בפתרון בעיות לימודיות, חברתיות ואישיות לכלל הסטודנטים, תוך שימת דגש על אוכלוסיות ממגזרים שונים. המדור פועל לקידום סטודנטים במישורים הבאים:

 

תמיכה אישית ורגשית וליווי לאורך התואר - אנשי מקצוע, המייצגים מגזרים שונים באוכלוסייה, נמצאים בקשר שוטף וישיר עם הסטודנטים לשם מתן מענה מיידי, ומסייעים בכל בעיה בה נתקלים הסטודנטים.

 

סנגור קהילתי – איסוף מידע ויצירת מענה ושירותים חדשים לצרכי האוכלוסיות השונות. פעילות זו באה לידי ביטוי בפעולות כגון אמנה לזכויות סטודנטים מן המגזר הערבי, שהוגשה לרקטור האוניברסיטה במהלך השנה האחרונה.

 

תמיכה לימודית -  חונכים אקדמיים מסייעים לסטודנטים בקורסים בהם הם מתקשים. חונכים חברתיים מלווים סטודנטים בתחילת לימודיהם בהשתלבות בחיים הסטודנטיאליים.

 

תמיכה כלכלית - סטודנטים זכאים לקבל באמצעות המדור סבסוד של שירותים שונים בהתאם לפרמטרים מסוימים. במקרים אחרים מקבלים סטודנטים טיפולים שונים, תלושי אוכל או ציוד בסיסי ללימודים.

 

לאתר המדור לקידום סטודנטים  >>

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block