כללי היערכות והתנהגות בעת הישמע אזעקה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

 • היערכות בעת חירום

  כללי ההיערכות וההתנהגות בעת חירום ברחבי המדינה נקבעים על ידי פיקוד העורף. על כל בעלי התפקידים, אנשי הסגל והסטודנטים לבצע את הפעולות הנדרשות להיערכות למיגון ולתפיסת מחסה על ידי הנמצאים במתקני הקמפוס.

   

  אזורי המיגון בבניינים ובמתקני הקמפוס הינם:

  1. מקלטים וחדרי ממ"ד
  2. חדרי מדרגות ומסדרונות מקורים ללא חלונות
  3. קומת קרקע בריחוק מחלונות וכניסות
  4. כיתות וחדרים מקורים ללא חלונות בקומות הנמוכות

  ככלל, עם הישמע האזעקה עומדות לרשותנו 90 שניות (דקה וחצי) להגיע למחסה הקרוב ביותר (מחסה מתאים הינו מקום מקורה ללא חלונות וזגוגיות כאמור לעיל).

   

  פעולות לביצוע בעת הישמע האזעקה:

  1. בעת הישמע האזעקה יש להיכנס מיד למקום מחסה כאמור לעיל.
  2. עובדים וסטודנטים הנמצאים בקומה העליונה במבנה מעל לשלוש קומות, יירדו למקלטים או לקומות תחתונות יותר (לא לקומת הכניסה).
  3. בבניין בן שלוש קומות דיירי הקומה העליונה יירדו קומה אחת למטה או למרתף או למקלט, באם קיים במקום.
  4. אנשים הנמצאים בשטח פתוח יכנסו מיד לבניין הקרוב ויתפסו מחסה על הקרקע בסמוך לקפל קרקע או בסמוך לגדר בטון וכיוצ"ב, ישכבו במקום ויגנו על ראשם באמצעות הידיים.
  5. נהגים ברכב יעצרו בצד הדרך, יצאו מהרכב ויכנסו מיד לבניין הקרוב או למחסה הקרוב אליהם. אם לא ניתן להגיע למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותם, יש לתפוס מחסה קרוב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. יש להתרחק מכניסות לבניינים (עקב הסכנה מרסיסים והדף שייווצר במקום).
  6. בעלי קסדות הנמצאים במקום לא מוגן, יחבשו אותן עם הישמע האזעקה.
  7. לאחר 10 דקות מהישמע האזעקה, ניתן לצאת מהאזור המוגן ולחזור לשגרה.
  8. אין לגעת בחפץ חשוד ו/או בחפץ לא מזוהה. עם איתור חפץ חשוד, יש להרחיק סקרנים מהמקום ולדווח מיד למשו"ב.
  9. יש להישמע להנחיות פיקוד העורף המתפרסמות בכל אמצעי התקשורת.
  10. נקיטה באמצעי הזהירות וההיערכות הנדרשים על ידי פיקוד העורף מהווה נדבך חשוב וחיוני להגנה לכל אדם באשר הוא נמצא.

   

  עובדי יחידת הביטחון והבטיחות יגיעו על פי הצורך ליחידות, לסיוע באיתור מקומות מחסה מתאימים.

   

  מנהלי גושי בתים יבצעו את הפעולות הבאות:

  1. פינוי מקלטים וחדרי ממ"ד מציוד מיותר
  2. הצבת שילוט בולט וברור בכל רחבי הבניינים אשר ינתב את הסטודנטים, העובדים והאורחים למרחבים המוגנים בבניין
  3. הפעלת מערכת הכריזה בעת האזעקה והנחיית כל הנמצאים בבניין לתפוס מחסה במקומות הממוגנים על פי השילוט הקיים
  4. השמשת המקלטים וחדרי הממ"ד על פי מסמך יחידות הבטיחות שהופץ בנדון ביום 8.7.2014

   

  פריסת מקלטים וממ"דים בקמפוס >

   

  היערכות האוניברסיטה עם סיום מבצע "צוק איתן" >

 • סיוע לסטודנטים בתקופת הבחינות

  הודעה לסטודנטים לרגל מבצע "צוק איתן": בחינות ועוד (עודכן ביום 21.7.14)

  שלום רב לכל הסטודנטיות והסטודנטים,

   

  אוניברסיטת תל-אביב מחזקת את ידי כל כוחות הביטחון העושים ימים כלילות להשיב את השקט לישראל.

   

  האוניברסיטה ממשיכה לקיים, ככל האפשר, שגרת פעילות רגילה. יחד עם זאת, האוניברסיטה על כל יחידותיה, נרתמת לסייע ולהקל על הסטודנטים הנמצאים כעת בתקופת בחינות. ובהקשר זה אנו מבקשים להודיע:

  1. הבחינות והלימודים מתקיימים כסדרם.
  2. כל ההקלות הניתנות לסטודנטים המשרתים במילואים יחולו, כמובן, גם על מבצע "צוק איתן"
  3. מועד מיוחד - התלמידים העומדים באחד מהתנאים הרשומים מטה יוכלו לפנות לגורם המטפל בפקולטה ולהגיש בקשה למועד מיוחד או לדחיית מטלות (על תקופת הדחיה יפורסם בהמשך):
  • מי שגויס לשירות מילואים מיוחד (צו 8) החל מיום 6.7.14 או אנשי קבע שנקראו לפעילות מבצעית
  • סטודנטים המתגוררים במרחק של יותר מ- 40 ק"מ מהקמפוס
  • סטודנטים שיש להם קושי להגיע לאוניברסיטה בשל המצב הביטחוני כולל נשות חיילים במילואים

   

  אזעקה במהלך בחינה

  במצב זה, הסטודנטים ייגשו מיד למרחב המוגן הקרוב וישהו בו עפ"י הוראות פיקוד העורף. סטודנט שיחליט, עם שובו לחדר הבחינה, שאינו יכול להמשיך בה, ירשום על מחברת/טופס הבחינה את השעה והעובדה שהוא מוותר על הבחינה וימסור את כל החומר הקשור לבחינה למשגיח. בחינתו לא תיבדק והוא יהיה זכאי למועד מיוחד.

   

  יחד עם זאת, אנו ממליצים לסטודנטים שלא נמנע מהם מלהשתתף בבחינה בשל הסיבות שלעיל, להיבחן במועדים שנקבעו מראש. כך יקלו על עומס הבחינות בהמשך.

   

  דגשים נוספים

  תלמידים יהיו רשאים להכנס למבחן באיחור של עד 45 דקות משעת ההתחלה. במקביל לכך, לא תותר יציאה מחדר המבחן ב-45 הדקות הראשונות מתחילת המבחן.

   

  מועדי הגשת עבודות יידחו עד להודעה חדשה.

   

  זכאים למועד מיוחד, בין היתר, תלמידים שלא יכלו לגשת לבחינות מועד ב' בשל מרווחי זמן צפופים בין הבחינות. בקשות אלה יבדקו באופן פרטני. מועדים מיוחדים ייקבעו רק בתום המבצע ומוקדם ככל האפשר ממועד סיומו.

   

  ייעוץ פסיכולוגי

  סטודנטים אשר בשל המצב הביטחוני המתוח זקוקים לתמיכה, מוזמנים לפנות לכתובת דקאנט הסטודנטים: clinic@post.tau.ac.il

   

  אתם מוזמנים לפנות בכל שאלה למזכירות התלמידים בפקולטה, בביה"ס ובחוג שבו אתם לומדים. במקרים דחופים שבהם לא תמצאו מענה אחר ניתן לפנות למחלקה האקדמית באגודת הסטודנטים בדוא"ל acad2@student.co.il, או למוקד הפניות באגף רישום בדוא"ל im@tau.ac.il

   

  אנחנו מקווים לחזרה מהירה לשגרה של שקט ופעילות רגילה, ומאחלים לכם הצלחה בבחינות.

   

  פרופ' אהרן שי, רקטור האוניברסיטה

  פרופ' דינה פריאלניק, סגנית הרקטור   

  מריאנה שדה, המזכירה האקדמית

   

  היערכות האוניברסיטה עם סיום מבצע "צוק איתן" >

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block