בחינות במהלך הסגר: עדכון סגן הרקטור, 15.9.20

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

תלמידים ותלמידות יקרים ויקרות,


ממשלת ישראל קיבלה החלטה על הטלת סגר כללי בכל רחבי המדינה, החל מיום שישי ה-18 בספטמבר 2020. בשל ההחלטה לא נוכל לקיים את בחינות הכיתה שנקבעו להתקיים עד תום הסגר.

 

היחידות האקדמיות תודענה לתלמידים על מתווה חלופי לקיום בחינות הכיתה כדלהלן:

 

ככלל, מועד הבחינה לא יידחה למועד אחר. לכן, הבחינות יתקיימו במועד שבו אמורה הייתה להתקיים בחינת הכיתה כבחינות מקוונות או כמטלה אחרת (היחידות יחליטו על אופן מתן הציון בגין בחינה זו - מספרי/עובר-נכשל).

 

יוצאות מן הכלל הן בחינות קבלה לאוניברסיטה או בחינות סיווג שלא ניתן לקיימן במתכונת מקוונת. בחינות אלו יידחו לפיכך למועד אחר. התלמידים יקבלו הודעה על מועד חדש לקיומן כמו גם הודעה על החלטה בעניין קבלתם ללימודים בשנת הלימודים הקרובה.

 

הודעה לגבי אופן הלמידה בשנה"ל תשפ"א תישלח בנפרד בזמן הקרוב.

 

אני מבקש לשוב ולאחל לציבור התלמידים והתלמידות בריאות טובה ובהזדמנות זו גם שנה טובה.

 

בברכה,
פרופ' אייל זיסר
סגן הרקטור

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block