פניות למבקר האוניברסיטה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מי רשאי לפנות?

סטודנטים, עובדים, מועמדים ללימודים באוניברסיטה ובני משפחותיהם, וכן כל מי שחושב שנפגע על ידי האוניברסיטה.

 

מתי לפנות?

רצוי כי המתלונן יפנה למבקר לאחר שמיצה את כל הליכי הבירור במסגרת יחידות האוניברסיטה.

 

באילו נושאים מטפל המבקר?

המבקר מטפל בכל הנושאים המנהליים, הקשורים בתפקודה של האוניברסיטה. לפיכך תלונות הנוגעות לעניינים אקדמיים גרידא יש להפנות לדקאן הפקולטה הרלבנטית או לרקטור האוניברסיטה.

תלונות הנוגעות לקבלה ללימודים ניתן להפנות גם לנציב קבילות סטודנטים. תלונות הנוגעות להטרדה מינית יש להפנות לנציב קבילות לענייני הטרדה מינית.

 

איך לפנות?

  • הפנייה למבקר תעשה בכתב, באמצעות משלוח בדואר, בפקס, בדואר אלקטרוני או מסירת המכתב ישירות ללשכת המבקר (ראה: פניות ללשכת המבקר).
  • יש לציין את כל פרטי התלונה ולצרף מסמכים רלבנטיים, באם ישנם.
  • יש להקפיד על ציון שם המתלונן, כתובת ומספר טלפון ליצירת קשר או מספר פקס.
  • ככלל, אין המבקר נוהג לבדוק תלונות אנונימיות, והדבר מסור לשיקול דעתו.

 

כיצד נבדקת התלונה?

  • לאחר קבלת מכתב התלונה בלשכת המבקר, מועברת הודעה על כך למתלונן.
  • לשם בדיקת התלונה נעזר המבקר בנוהלי האוניברסיטה והוראותיה, בתיעוד הנמצא ביחידות האוניברסיטה ובמידע הנמסר לו בשיחות עם בעלי תפקידים באוניברסיטה, אשר התלונה נוגעת אליהם.
  • בסיום הבדיקה מחליט המבקר אם התלונה מוצדקת, מוצדקת בחלקה, או אינה מוצדקת.
  • בהתאם לכך ממליץ המבקר לגורמים האוניברסיטאיים, הקשורים בכך, על דרכים לפתרון הבעיה.

 

קבלת מענה

משך בדיקת התלונה תלוי בתוכנית העבודה של המבקר, ובמועדי קבלת התשובות מהגופים האוניברסיטאיים הנוגעים בדבר. אנא היעזרו בסבלנות.

 

אם מתעוררות שאלות נוספות, במהלך בירור התלונה, ניתן ליצור קשר טלפוני עם לשכת המבקר.

 

בסיום בדיקת תלונה אישית תשלח הודעה, בכתב, לכתובתו של המתלונן, בציון תוצאות הבדיקה והמלצות המבקר בגינה, אם ישנן.

 

המלצות מבקר האוניברסיטה ותוצאות בדיקת תלונות בגין נושאים כלליים, שאינם קשורים במישרין למתלונן, יועברו לידי הגופים המתאימים באוניברסיטה בלבד.

 

דיווח בגין התלונה וסדרי הטיפול בה נכלל בפרק התלונות בדוח השנתי של המבקר, המוגש לוועדת הביקורת.

 

 

 

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block