עדכון כתובות דוא"ל, מספרי טלפון ופקס בעבודה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

ניהול פרטי ההתקשרות (כתובת דוא"ל, מספרי טלפון ופקס בעבודה) מתבצע באתר עדכון פרטים אישיים.

 

יש לבדוק כיצד הפרטים מופיעים באלפון האוניברסיטה, ובשעת הצורך לעדכן אותם באתר עדכון פרטים אישיים או דרך אתר Mytau.

 

הכניסה לעדכון באתר זה יכולה להתבצע ע"י העובד, עם זאת למתאמי מערכות המידע ניתנו הרשאות לכניסה לאתר עבור כל העובדים שלהם (לבירורים בנושא יש להפנות את המתאמים לאבי רבר באגף מערכות מידע).

 

הפרטים המעודכנים יופיעו ב-ERP ביום שלמחרת. יום לאחר הופעתם ב-ERP, הם יתעדכנו גם באלפון שבאתר האינטרנט ובדפי החוקרים.

 

עובדים חדשים נפתחים באופן אוטומטי בספר הטלפונים עם כתובת דוא"ל ב-POST. אם הם משתמשי EXCHANGE יש לעדכן כתובת זו בספר הטלפונים.

 

 

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block