מכתב סגן הרקטור לסטודנטים: סמסטר ב' תש"ף - התו הסגול

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

‏30 מאי 2020


לציבור התלמידים והתלמידות שלום רב,

בימים אלה הודיעה הממשלה על הקלות נוספות במסגרת פעילות מוסדות ההשכלה גבוהה תחת הוראות התו הסגול.  

 

ברצוני לעדכן אתכם כי ההוראה תמשיך להתקיים באופן מקוון עד לסוף סמסטר ב', בדיוק באופן שהיא מתקיימת עד היום.

 

זאת, בין היתר, כדי להקל על ציבור התלמידים והתלמידות נוכח העובדה שרבים מהם כבר התארגנו למציאות של הוראה מקוונת, בכל האמור במקום מגורים או העבודה, בהיבטי תחבורה ועוד. ממילא, לא נוכל לשוב, גם על-פי המדיניות החדשה, ללימודים מלאים בכלל הקורסים, ולפיכך החלטנו, כדי למנוע הבנות וקשיים, להמשיך וללמד באופן מקוון עד לסיומו של הסמסטר.

 

במקרים חריגים שבהם יש הכרח בקיום ההוראה בכיתות הלימוד/ מעבדות/ התנסויות או במקרים בהם ההוראה אינה פוגעת בפעילות הסדירה של כלל הלימודים, תימסר הודעה מיוחדת לתלמידים ולתלמידות בכיתות אלו.

 

הנחיות נוספות, בהתאם למצב, בדבר הקלה או החמרה, מועברות באופן סדיר לפקולטות ותקבלו דיווח בהתאם. לוח מטלות ובחינות יפורסם בהקדם על-ידי מזכירויות הפקולטות.

 

אני מודה לכולם על שיתוף הפעולה בתקופה זו ומקווה שנחזור לשגרה במהרה. 

                                                                                                           

שמרו על בריאותכם,

בברכה,

פרופ' אייל זיסר

סגן הרקטור

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block