היבטים אתיים של הוראה מרחוק: הגנה על פרטיות וזכויות יוצרים

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מסמך לסטודנטים לקראת סמסטר א' תשפ"א בשגרת 19-COVID

עקב המציאות של שגרת הקורונה, סמסטר א' תשפ"א יועבר ברובו באופן מקוון. המעבר לדרך הוראה זו מייצר סוגיות חדשות בהיבטים של הגנה על פרטיות הסטודנטים וסגל ההוראה והגנה על זכויות יוצרים.

 

אוניברסיטת תל אביב חורתת על דגלה את החשיבות הערכית בשמירה על ההיבטים האתיים שהוזכרו ורואה חשיבות רבה בקיום הכללים כפי שמפורטים במסמך זה.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block