Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מיטב המשפטנים של אוניברסיטת תל אביב מדברים על נושאים בוערים בגובה העיניים
20.05.20
משפטים
מדברים משפטים: עו"ד עידית צימרמן - הקלטת מעסיק
עו"ד עידית צימרמן - הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת ת"א: על הקלטות מעסיקים במקום העבודה
בפרק זה משוחחת רונה וולק, תלמידת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, עם עו״ד עידית צימרמן מהקליניקה לזכויות עובדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. השתיים דנות במאמרה של עו"ד צימרמן ״שאלה של פרטיות? הקלטה ללא ידיעת הצד המוקלט ביחסי עבודה״, שפורסם בכתב העת משפט חברה ותרבות, עליו זכתה בפרס גולדברג ובפרס הלפרין, ומנסות להשיב על השאלה: האם מותר לעובדות ועובדים להקליט את מעסיקיהם? משך השיחה: 20:41 Music: "Sputnik" by "Scanglobe" is licensed under a Creative Commons, Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
20.05.20
מדברים משפטים: ד"ר תמר קריכלי-כץ, מחקר אמפירי
20.05.20
מדברים משפטים: פרופ' ישי בלנק – חופש הביטוי
20.05.20
מדברים משפטים: ד"ר הילה שמיר – סחר בבני אדם
20.05.20
מדברים משפטים: עו"ד עידית צימרמן - הקלטת מעסיק
20.05.20
מדברים משפטים: שני שניצר ופרופ' יורם שחר

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block