Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מיטב המשפטנים של אוניברסיטת תל אביב מדברים על נושאים בוערים בגובה העיניים
02.08.20
משפטים
מדברים משפטים: ד"ר משואה שגיב
פמיניזם הלכתי בישראל
האם פמיניזם ודת יכולים ללכת יחד? מה משותף למאבקן של נשים יהודיות ודתיות? ד"ר משואה שגיב, חוקרת בתחומי המשפט והחברה, משוחחת עם איתן טלמור, תלמיד הפקולטה, על פמיניזם דתי והלכתי בישראל ועל מאבקן המורכב של נשים דתיות, המבקשות לאתגר מוסכמות דתיות. סקרנים לדעת אילו שינויים ומאבקים מתרחשים כיום ומה השוני שבין מבקרות ל'מבקרות מחוברות'? האזינו לפרק. משך השיחה: 29:56 דקות.
20.05.20
מדברים משפטים: ד"ר תמר קריכלי-כץ, מחקר אמפירי
20.05.20
מדברים משפטים: פרופ' ישי בלנק – חופש הביטוי
20.05.20
מדברים משפטים: ד"ר הילה שמיר – סחר בבני אדם
20.05.20
מדברים משפטים: עו"ד עידית צימרמן - הקלטת מעסיק
20.05.20
מדברים משפטים: שני שניצר ופרופ' יורם שחר
02.08.20
מדברים משפטים: ד"ר משואה שגיב
01.12.20
מדברים משפטים: פרופ׳ ליאורה בילסקי
01.10.21
מדברים משפטים: פרופ' גיא מונדלק

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block