פרס ישראל לפרופ' מלכה מרגלית בתחום חקר החינוך

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

לפעילותה של פרופ' מרגלית נודעה השפעה רבה על החינוך המותאם לצרכים אינדיבידואליים והחינוך לבעלי מוגבלויות שונות
13 פברואר 2017
פרס ישראל לפרופ' מלכה מרגלית בתחום חקר החינוך
שר החינוך, נפתלי בנט, הודיע על זכייתה של פרופ' מלכה מרגלית בפרס ישראל בתחום חקר החינוך. פרופ' מרגלית, לשעבר ראש בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר באוניברסיטת תל אביב, היא חוקרת בעלת שם בינלאומי בתחום החינוך המיוחד וחקר ליקויי הלמידה.
 
בנימוקי ועדת הפרס צוין, כי מחקריה של פרופ' מרגלית "הטביעו חותם משמעותי על פיתוח החינוך המיוחד בישראל לאורך השנים. לפעילותה של פרופ' מרגלית, נודעה השפעה רבה על החינוך המותאם לצרכים אינדיבידואליים והחינוך לבעלי מוגבלויות שונות. בתחומים אלה היא הניעה שינויים תפיסתיים, ניהוליים ומערכתיים רבי חשיבות". 
 
 
עוד צוין בהודעת משרד החינוך: "בשנים האחרונות מתמקדים מחקריה של פרופ' מרגלית גם בתיאוריה המכונה 'תיאורית התקווה', היכולת הנחזית לכבוש נתיבים להשגת מטרות רצויות ולהניע אדם לפסוע בנתיבים אלו. מחקריה מוכיחים, כיצד תקווה משרה הישגים גבוהים אצל תלמידים בכלל ותלמידים ליקויי למידה בפרט, וכיצד שיפור כוח הרצון המנטלי מהווה כלי לחולל שינוי אישי מרחיק לכת".
 
פרופ' מרגלית שימשה כראש בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב בשנים 2004-2000. במסגרת תפקידיה הציבוריים, היא עמדה בראש שתי ועדות שהייתה להן השפעה רבה על מערכת החינוך: הוועדה לבחינת מיצוי יכולתם של תלמידים עם ליקויי למידה, והוועדה לבחינת היישום של חוק החינוך המיוחד וקידום השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block