קול קורא: מלגות למשתלמים בתר-דוקטורים החל מסמסטר א' תשפ"ב (1.10.21)

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

אוניברסיטת תל אביב תעניק מלגות מצ'ינג למשתלמים בתר דוקטוריים. המלגות מיועדות למדענים הנמצאים בראשית דרכם המקצועית
07 ינואר 2021
קול קורא: מלגות למשתלמים בתר-דוקטורים

האוניברסיטה תעניק החל מסמסטר א' תשפ"ב (1.10.2021) מלגות מצ'ינג למשתלמים בתר דוקטוריים. המלגות מיועדות למדענים הנמצאים בראשית דרכם המקצועית.

 

גובה מלגה שנתית בהיקף של 100% הוא כ-68,000 ₪ (50% במימון האוניברסיטה, וההשלמה במימון המנחה).

 

לכל הפרטים >

English version

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block