מרכז ספרא לאתיקה נחנך בטקס חגיגי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המרכז נבנה במודל של מרכז האתיקה באוניברסיטת הרווארד, ויעסוק באתגרים בתחום האתיקה של החברה בישראל תוך שימת דגש על נושאים רפואיים וביוטכנולוגיים
27 יוני 2012
מרכז ספרא לאתיקה נחנך בטקס חגיגי
מימין: ראש המרכז, פרופ' שי לביא, פרופ' תומפסון מאוניברסיטת הרווארד, הגברת לילי ספרא ונשיא אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' יוסף קלפטר
מרכז ספרא לאתיקה, הראשון מסוגו בישראל, הינו מרכז בין-פקולטטי לתחום האתיקה, ונועד להוות אבן שואבת לכל העוסקים בתחום האתיקה בישראל, כמו גם לשמש מרכז מחקר מן השורה הראשונה בעולם. המודל למרכז, שינוהל בשלב הראשון בפקולטה למשפטים, הוא מרכז האתיקה של קרן ספרא באוניברסיטת הרווארד שבארצות-הברית, הנחשב לאחד המרכזים החשובים בעולם בתחום.
 
אתיקה בינתחומית
החזון שעומד מאחורי הקמת המרכז הוא ריכוז החשיבה על נושא האתיקה בישראל תוך התייחסות לתחום האתיקה במבט רחב, לא רק כנושא מוסרי או משפטי, אלא באופן שייגע בהיבטים החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים והמוסדיים שלו. לאור זאת, החוקרים שישתלבו בפעילות המרכז יבואו מכלל הדיסציפלינות המיוצגות בקמפוס, ובכלל זה משפטים, פילוסופיה, רפואה, מדעי החברה, מדעי הרוח ומדעי החיים. 
 
פרופ' שי לביא מהפקולטה למשפטים, העומד בראש המרכז החדש, רואה בשילוב הבינתחומי בין מחקר מדעי ומחקר בתחומי האתיקה את תרומתו החשובה של המרכז. "אחת המשימות הבוערות הניצבות בפני המחקר המדעי במאה ה-21", הוא מדגיש, "היא להתגבר על הפער המלאכותי שנוצר בין מדעי הטבע והחיים מחד גיסא, למדעי הרוח והחברה, מאידך גיסא. האתגרים שמציבות בפנינו התפתחויות מדעיות וטכנולוגיות מחייבים חשיבה מחודשת על הקשר בין מדע לאתיקה בחברה דמוקרטית".
 
בעקבות הטכנולוגיה הרפואית
אחד הנושאים המרכזיים שבהם יעסוק המרכז הוא תחום הרפואה והביוטכנולוגיה, והשאלות האתיות והחברתיות שהוא מעורר, בהן סוגיות של מחקר גנטי, טכנולוגיית פריון, סוף החיים, סל הבריאות, חקר המוח, וכן סוגיות של שינויי אקלים וסביבה.
 
לדברי פרופ' יוסף מקורי, דקאן הפקולטה לרפואה, למרכז החדש חשיבות מכרעת בעידן שבו הטכנולוגיה הרפואית מקדימה לא אחת את השיח הציבורי בסוגיות בעלות היבטים אתיים-משפטיים מהמעלה הראשונה.
 
הפעילות במרכז תכלול קבוצת מחקר, שתהיה מורכבת מדוקטורנטים ומפוסט-דוקטורנטים וכן מחוקרים באוניברסיטה, ואשר תפעל בשנים הראשונות תחת נושא הגג "מדע, אתיקה ודמוקרטיה". בתוך כך, יעסקו החוקרים במתחים השוררים בין הכרעה על-פי ידע של מומחים לבין הכרעה על-פי עקרונות דמוקרטיים. כמו כן, יקיים המרכז כנס שנתי, יתמוך במחקר בתחום האתיקה ויקיים ימי עיון לציבור הרחב בנושאי אתיקה, מדע ודמוקרטיה.
 
הקמת המרכז התאפשרה הודות לתרומה שהתקבלה מקרן אדמונד י' ספרא בשוויץ.

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block