לגור, לזוז, לתכנן: "אורבנולוגיה", כתב העת המקוון של המעבדה לעיצוב עירוני, מנגיש את הידע האקדמי לציבור

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

המיזם האינטרנטי של החוג לגיאוגרפיה מכסה נושאים מגוונים בהם אקלים, משפט, חברה, פוליטיקה וטכנולוגיה, ומאיר מגוון רחב של דעות ורעיונות הנוגעים לחיי היומיום בעיר, ברמה המקומית והבינלאומית
30 מאי 2016

כתב העת המקוון "אורבנולוגיה" הוא מיזם אינטרנטי, שלוחה של המעבדה לעיצוב עירוני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם של אוניברסיטת תל אביב. כתב העת חושף קהל קוראים רחב, מקצועי וחובב כאחד, לידע שנצבר באקדמיה בנוגע לתכנון ועיצוב עירוני. נקודת המוצא של "אורבנולוגיה" היא ביקורתית והיא מבקשת להאיר מגוון רחב של דעות ורעיונות הנוגעים לחיי היומיום, הקלקולים המרחביים וההזדמנויות לתיקונים בסביבה העירונית, תוך התייחסות לנושאים מגוונים, בהם אקלים, משפט, חברה, פוליטיקה וטכנולוגיה. היוזמה והרעיון למיזם הם של פרופ' יוברט לו יון. המייסדת והעורכת הראשית היא ד"ר טלי חתוקה, אדריכלית, מתכננת וראש המעבדה לעיצוב עירוני.

 

חיבור בין האקדמיה לשיח הפופולארי

המעבדה לעיצוב עירוני היא גוף מחקר שנוסד בשנת 2009 על ידי האדריכלית ד"ר טלי חתוקה בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם של אוניברסיטת תל אביב. "אורבנולוגיה" חושף את פעילות המעבדה המבקשת לאתגר, לשכלל ולעדכן את מאגרי הידע הקיימים בתחום התכנון בישראל ובעולם. בה בעת, מטרתו היא להנגיש את זירות הידע החדשות ולהציג בפני הקהל הישראלי סוגיות שעומדות במרכז השיח התכנוני הבינלאומי. פרסומים ומחקרים רבים בשפה האנגלית מתפרסמים ומשפיעים באקדמיה ברחבי העולם, אך אינם מונגשים לקהל בישראל. הבלוג "אורבנולוגיה" מבקש להשלים חסר זה, וצוות כתב העת המקוון עמל על תרגומם של טקסטים לועזיים ופרסומם בזירה המקומית. צוות "אורבנולוגיה" רואה חשיבות עליונה בחיבור בין האקדמיה לשיח הפופולארי, מתוך אמונה כי גישור על פער זה יחזק את החברה הישראלית בכל הנוגע ליוזמות ולפעילות במרחב הבנוי.

 

הרשימות השוטפות המופיעות ב"אורבנולוגיה" כוללות דיון בנושאים הבאים: פעולות אדריכליות, עיצוביות, והמתח שבין תכנון למימוש; ענייני שלטון מקומי, תהליכים הקשורים בחקיקה עירונית ומעמד מוניציפלי, עשייה וביצוע, יחסי עירייה-ממשלה; סביבות המגורים בקנה מידה השכונתי; מתחמי התעסוקה בעיר ומחוצה לה, תוך התייחסות לעובד ולסביבת העבודה; סוגיות של תחבורה ציבורית ותעבורה עירונית ובין-עירונית; המרחב הציבורי, שטחים פתוחים, פינות וצמתים בעיר; ההיסטוריה האורבנית, היחסים הבין-ממסדיים והשפעתם על ההווה.

 

בכתב העת ארבעה מדורים מרכזיים: מדור "קריאת כיוון" חושף קולות של חוקרים שונים, בארץ ובעולם, אשר עוסקים בחיי היום-יום בעיר; מדור "ספרים", שמצביע על מגמות וויכוחים בולטים בשדה המחקרי, הספרותי והציבורי, במטרה לשאול שאלות על סוגיות מפתח ובעיקר לחשוף ספרים (וטקסטים נוספים) לקהל הרחב ולהציע קריאות והקשרים חדשים להבנתם; מדור "מהנראה בעירנו", שמתמקד בייצוג החזותי של העיר ומפנה תשומת לב גם לדמויות ולמקומות הנמצאים בדרך כלל בשולי הבמה; ומדור "זכוכית מגדלת", שמציג תכניות מתאר ותכניות בניין עיר שהתממשו, לצד תכניות שעתידות להתממש, ומנתח את הכוונות שעיצבו אותן, ואת האופן שהן עיצבו את המרחב "שבחוץ". מדור זה מבקש להנגיש את התכנון לקהל הרחב באמצעות קריאה של תכניות ושלבי התכנון השונים, שלעיתים נתפסים בלתי בהירים ל"אזרח הפשוט".

 

בין הכתבות והמאמרים שפורסמו עד כה:

כיצד קבוצות שוליים משפיעות על המרחב העירוני?

ד"ר איריס לוין חוקרת את יחסי הגומלין בין מרחב המגורים לתושבים בשולי החברה. היא מאמינה שהרב תרבותיות עדיין חיה ובועטת, ולכן למתכננים יש אחריות לשילוב חברתי של קבוצות שונות במרחב העירוני. המאמר בוחן באיזה אופן המרחב העירוני מושפע ממגוון קבוצות שונות החיות זו לצד זו.

למאמר המלא >

 

המרחב הישראלי על פי אלקבץ

הדס צור בוחנת במאמרה את המרחבים הפריפריאלים אשר נקשרו בדמותה של רונית אלקבץ. בסרטים השונים, הביאה אלקבץ אל המסך את המרחב הפריפריאלי, הנופים והחיים המתרחשים בהם. גם בסרטים שביימה, שחלקם התרחשו בין ארבע קירות בלבד, היא הנכיחה מרחבים כמעט בלתי נראים. היא התרחקה מן הנוצץ, מהכמיהה למשהו אחר, לא מכאן, והתחברה אל המקומי ביותר. אל האפור והעגום, ואל הכוח והאמת המתקיימים בתוכו.

למאמר המלא >

 

דיור בר השגה כהזמנה לחוסן

יונתן גת ולימור ויינשטיין בדיון על שני נושאים חמים הנמצאים היום במרכז השיח המקצועי והאקדמי של שדה התכנון: דיור בר השגה וחוסן עירוני, העולים לרוב תחת הקשרים ודיונים נפרדים. מאמרו של פרופ' לורנס וייל וקבוצת המחקר RCHI מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) מציע לבחון את הקשר שבין אספקת תנאי מחייה ודיור בר השגה לבין חוסנה של העיר ויכולתה להתאושש מאירועי הקיצון העלולים לפקוד אותה.

למאמר המלא >

 

לאתר כתב העת >

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block