מסכמים שמונה שנות כהונה של פרופ' יואב הניס כסגן הנשיא למחקר ופיתוח

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

במסגרת תפקידו היה אחראי על קידום פעילויות המחקר והפיתוח המתקיימות באוניברסיטה ועל הנגשת הידע הנצבר לקהילה המדעית
15 ספטמבר 2020

פרופ' יואב הניס כיהן כסגן הנשיא למחקר ופיתוח החל מנובמבר, 2012. פרופ' דן פאר יחליף אותו בתפקיד החל מאוקטובר 2020.  

 

בין הישגיו הבולטים של פרופ' הניס בתקופה זו ניתן לציין את פעילותו ואת פעילות רשות המחקר לעידוד הגשת הצעות למענקי מחקר, שהביאה לעלייה ניכרת בהיקף גיוסי קרנות חיצוניות ע"י חוקרי האוניברסיטה; עידוד גיוס חוקרים צעירים מצטיינים וסיוע להגשות למענקים מהאיחוד האירופי, אשר הביאו את אוניברסיטת תל אביב למקום הראשון בארץ בזכיות חוקרים צעירים ב-ERC; והקדשת כל המשאבים האפשריים, תשומת הלב והעזרה לקליטת החוקרים החדשים באוניברסיטה.

 

פרופ' הניס נמנה עם החוקרים המובילים בתחום הביופיזיקה של הסרטן. במחקריו משלב פרופ' הניס גישות של ביולוגיה של התא עם ביופיזיקה של ממברנות כדי לחקור בתאים חיים את מנגנוני הפעולה של חלבוני ממברנה הקשורים לסרטן. מחקרים אלה, העוסקים בקולטנים ל-transforming growth factor beta  ובחלבונים אונקוגניים כגוןRas  ו- Src, פורסמו בעיתונים מדעיים מהשורה הראשונה בתחום.

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block