תואר שני בלימודי ערבית ואסלאם

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בלימודי ערבית ואסלאם

תאריך
09.02.21 יום שלישי
שעה
12:00

את מי תפגשו
פרופ' ג'יריס ח'ורי - יועץ תואר שני
ד"ר ביאטה שייחטוביץ' - אחראית על הוראת ערבית
גב' מייסון שיבי - דוקטורנטית
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
החוג מציע התמחות והקניית ידע בספרות הערבית לדורותיה, בתחום הלשון ובתחומי הדת וההיסטוריוגרפיה האסלאמית. התלמיד ילמד שיעורים בתחום ההתמחות שיבחר וכן שיעורי השלמה, במסגרת החוג ללימודי הערבית והאסלאם ובמסגרת חוגים אחרים, על-פי אישור היועץ.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block