תואר שני באדריכלות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני באדריכלות

תאריך
08.02.21 יום שני
שעה
10:00

את מי תפגשו
ד"ר טליה מרגלית - ראש התוכנית לתואר שני
גב' ריקי חבצקי - מזכירת התואר השני
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
התוכנית לתואר שני באדריכלות מתייחסת לדרישות מקצועיות ממשיות הקיימות בישראל והיא שואפת להיות אבן שואבת לאדריכלים המבקשים ללמוד את התרבות והחשיבה האדריכלית ההיסטורית והעכשווית. התוכנית מכוונת להרחיב את השכלתם של אדריכלים (בעלי תואר ראשון B.Arch), הן בתחום המקצועי, והן בתחומים הרואים את האדריכלות כתרבות אדם וסביבה וכמסגרת לחשיבה ביקורתית ויצירתית ביחס לקשר בין אדם, מרחב וסביבה.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block