תואר ראשון במקרא

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר ראשון במקרא

תאריך
07.02.21 יום ראשון
שעה
11:00

את מי תפגשו
ד"ר טליה סוצקובר - ראשת החוג
גב' טלי קציר - עוזרת מנהלית
ענת אבירם - מזכירת סטודנטים
על מה נדבר
הצגת תוכניות הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
החוג למקרא באוניברסיטת תל אביב מעניק לתלמידיו חווייה לימודית עשירה. כמתבקש ממעמדו של המקרא כ"ספר הספרים", כספר תשתית בתרבות היהודית, הישראלית והמערבית, הלימודים מיוסדים על הקניית הבנה עשירה ורבת פנים של היצירה המקראית. החוג למקרא מציע קורסים המתמקדים בפן הטקסטואלי, וכן קורסים כלליים בתחומים נוספים.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block