תואר ראשון בכימיה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר ראשון בכימיה

תאריך
יפורסם בהקדם
שעה

את מי תפגשו
פרופ' שמואל כרמלי - ראש בית הספר
פרופ' יעל רוייכמן - ראש המחלקה לכימיה פיזיקאלית
פרופ' רועי אמיר - המחלקה לכימיה אורגנית
פרופ' עודד הוד - יו"ר ועדת הקבלה
פרופ' משה קול - המחלקה לכימיה אורגנית
ד"ר שלומי ראובני - המחלקה לכימיה פיזיקלית
גב' שרית ברטוב - מזכירת סטודנטים לתואר ראשון ושני
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
בית הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב, אשר דורג עפ"י קריטריון ציטוטים בעיתונות המדעית כאחד מבתי הספר לכימיה הטובים ביותר מחוץ לארה"ב, מכשיר את בוגריו להשתלב בחזית המחקר והפיתוח בתעשיה הכימית בישראל, בתחומים כגון: ננו-טכנולוגיה, חקלאות, איכות הסביבה ועוד. הלימודים משלבים ידע תיאורטי ומעשי, באמצעות מכשור חדיש במעבדות ההוראה, הייחודי לאוניברסיטת תל אביב.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block