תואר שני בפסיכולוגיה במגמה הקוגניטיבית

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בפסיכולוגיה במגמה הקוגניטיבית

תאריך
07.02.21 יום ראשון
שעה
13:15

את מי תפגשו
פרופ' רועי לוריא - ראש המגמה
על מה נדבר
הצגת המגמה, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
המגמה הקוגניטיבית באוניברסיטת תל אביב מייצגת את מגוון התחומים הרחב ביותר בארץ, הכולל תפיסה (פסיכופיזיקה, תפיסה בלתי מודעת, תפיסת פרצופים, תפיסת זמן). קשב, מודעות, עיבוד סמנטי, זיכרון, קבלת החלטות, חשיבה יצירתית ועוד. הלימודים במגמה וההתנסויות הרבות במחקר אמפירי מקנים בסיס ידע רחב ומעודכן בנושאים אלו. בנוסף ואולי בעיקר, הלימודים מפתחים מיומנויות בחשיבה תיאורטית, בשיטות מחקר ובתקשורת מדעית. הושם דגש על השימוש בשיטות חקר המוח מנקודת המבט של החוקר הקוגניטיבי במטרה להבין את ההתנהגות האנושית והפונקציות הקוגניטיביות המעצבות אותה. המגמה הקוגניטיבית מכשירה את תלמידיה להשתלב באקדמיה כחוקרים אך גם בתעשייה ובכל מסגרת הדורשת מיומנויות בביצוע וניהול מחקרים.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block