תואר שני בתוכנית ללימודים קוגניטביים של השפה ושימושיה - מפגש ראשון

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בתוכנית ללימודים קוגניטביים של השפה ושימושיה - מפגש ראשון

תאריך
07.02.21 יום ראשון
שעה
10:00

את מי תפגשו
פרופ' אורנה פלג - ראשת התוכנית
גב' אינה זילבר יחזקאל - מזכירת התוכנית
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
התוכנית מציעה לימודים מתקדמים בתחומי הלימודים הקוגניטיביים של השפה ושימושיה, ומטרתה להכשיר סטודנטים לתכנן ולבצע מחקרים בתחומים אלה. נושאי הלימוד כוללים תחומי ידע כגון: חקר השיח והשימוש בשפה (פרגמטיקה), פסיכו-בלשנות (הבנת שפה, הפקת שפה ורכישת שפה), בלשנות, פילוסופיה של הלשון והיבטים מוחיים של השפה.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block