תואר שני במחקר התרבות

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני במחקר התרבות

תאריך
09.02.21 יום שלישי
שעה
10:00

את מי תפגשו
גב' רויטל ציפורי - רכזת בית הספר
גב' עדנה דר - מזכירת תלמידים
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
היחידה למחקר התרבות היא חוג לימודים לתואר השני, החלוצית והיחידה בתחומה ובדרכי עבודתה ובישראל ובעלת מוניטין מוכח בעולם. התוכנית הינה רב-תחומית ומשלבת היבטי מחקר במגוון רחב של מקצועות שונים: מביולוגיה ועד אנתרופולוגיה, מהיסטוריה ועד כלכלה ופסיכולוגיה, מסוציולוגיה ועד בלשנות והבנת טקסטים. מטרת מחקר התרבות היא ללמוד מההישגים בכל התחומים ולשלב אותם לדיסציפלינה רבגונית אחת.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block