תואר שני (.M.DM) בניהול מצבי חירום ואסון

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני (.M.DM) בניהול מצבי חירום ואסון

תאריך
08.02.21 יום שני
שעה
17:00

את מי תפגשו
ד"ר ברוריה עדיני - ראש החוג
ד"ר מורן בודס – חבר סגל
מר גילי שנהר – מרכז אקדמי
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, הרצאות בנושא, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים לתואר מוסמך אוניברסיטה בניהול מצבי חירום ואסון (Master of Disaster Management) היא תוכנית מקיפה ורב-תחומית המעניקה לבוגריה את היכולת לראייה רחבה ואינטגרטיבית של מגוון ההיבטים הקשורים בניהול מצבי חירום ואסון. תוכנית הלימודים חרטה על דגלה שילוב של ידע אקדמי-מחקרי עם הידע והניסיון מהשטח של סגל ההוראה. התוכנית הייחודית מעניקה לבוגריה: ידע מקצועי ואקדמי, הבנה רחבה ומעמיקה בתחומי ההיערכות וניהול מצבי חירום, ראיה בינתחומית רחבה התומכת ביכולת קבלת החלטות ניהוליות ומיומנויות וכלים לניהול מקצועי בתחום החירום והאסון.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block