תואר שני בחוג ללימודי הסביבה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בחוג ללימודי הסביבה

תאריך
08.02.21 יום שני
שעה
16:00

את מי תפגשו
פרופ' קולין פרייס - ראש החוג ללימודי הסביבה
פרופ' אביטל גזית - ראש התוכנית המחקרית
פרופ' אלכס גולברג - ראש התוכנית העיונית והבינ"ל
גב' תמי זינגר - רכזת ניהולית
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
תוכנית הלימודים, המנוהלת ע"י בית הספר ללימודי סביבה ע"ש פורטר, מציעה לסטודנטים לבסס את השכלתם בנושאים הנוגעים לסביבה בתוכנית ייחודית ובינתחומית, השמה במוקד את יחסי הגומלין אדם-סביבה. התוכנית מציעה תחומי מחקר כגון: המחקר הסביבתי, קביעה והכוונת מדיניות, חינוך לשימור הסביבה, פיתוח טכנולוגיות סביבתיות ועוד.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block