תואר שני בפסיכולוגיה במגמה החברתית

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בפסיכולוגיה במגמה החברתית

תאריך
07.02.21 יום ראשון
שעה
13:15

את מי תפגשו
פרופ' נירה ליברמן - ראשת המגמה החברתית
על מה נדבר
הצגת המגמה, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
הפסיכולוגיה החברתית חוקרת את האופן שבו הפעילות המוחית, ההתנהגות, המחשבות והרגשות של אנשים מעוצבים על ידי הסביבה החברתית בה הם פועלים. המרצים במגמה לפסיכולוגיה חברתית הם חוקרים מובילים בתחומים של גיבוש עמדות ומדידתן, שיפוט וקבלת החלטות, מוטיבציה, נוירו-קוגניציה חברתית, יחסים בין קבוצות, קונפליקט ופיוס, מגדר ודינמיקה קבוצתית. הפסיכולוגיה החברתית היא מדע בסיסי שנושק למדעי חברה אחרים, כגון סוציולוגיה וכלכלה, ומיושם בתחומים רבים, כולל ניהול, התנהגות ארגונית, פרסום ושיווק, חינוך, מדעי הבריאות ועוד. לכן, כיתרון בולט של פעולתה במסגרת האוניברסיטה הגדולה בארץ, המגמה לפסיכולוגיה חברתית פועלת בשיתוף פעולה עם בתי ספר ופקולטות נוספים באוניברסיטת תל אביב, ומזמינה את תלמידיה שיבחרו בכך להתמקד ולהרחיב בתחומים אלה במסגרת לימודיהם במגמה.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block