תואר ראשון בתוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח - מפגש שני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר ראשון בתוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח - מפגש שני

תאריך
08.02.21 יום שני
שעה
10:00

את מי תפגשו
פרופ' יוחאי אופנהיימר - ראש התוכנית
ד"ר רונן צדקה - יועץ אקדמי של התוכנית
גב' יעל דניאלי - עוזרת מינהלית
גב' שירה פרנקל - מזכירת סטודנטים
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח מציעה השכלה הומניסטית רחבה, שמעניקה כלים להתבוננות, התמצאות ושליטה בעולם התרבות המודרני. בזכות אופייה הרב תחומי היא מציעה גישה השוואתית ומטפחת חשיבה ביקורתית וחדשנות אינטלקלטואלית.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block