תואר ראשון בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר ראשון בחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם

תאריך
07.02.21 יום ראשון
שעה
14:00

את מי תפגשו
פרופ' יצחק אומר - ראש החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם
ד"ר עמית בירנבוים – ועדת הוראה חוגית
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
החוג מתרכז בחיבור בין מרכיביה הפיזיים והאנושיים של סביבת האדם, בכדי להכשיר את בוגריו להיות שותפים פעילים הן לשימורה והן לפיתוחה. תחומי הידע המוצעים בתוכנית – גאו-אינפורמטיקה; תכנון עירוני ואזורי; והסביבה הפיזית (אקלים, משאבי מים וקרקע) – מאפשרים לבוגרי החוג להשתלב במחקר ובתפקידים רבים ומגוונים במגזר הציבורי והפרטי: כמתכנני עיר ואזור, בפיתוח ויישום של מערכות מידע גאוגרפיות וחישה מרחוק, ובתפקידים הקשורים בהגנת הסביבה.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block