תואר שני בפסיכולוגיה בתוכנית הבינתחומית

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בפסיכולוגיה בתוכנית הבינתחומית

תאריך
יפורסם בהקדם
שעה

את מי תפגשו
פרופ' דפי יואל - ראשת התכנית הבינתחומית
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
התפתחות לימודי הפסיכולוגיה ושאלות רבות בתחום הנחקרות במגוון כלים ושיטות, הביאו לטשטוש גבולות בחלוקה הקלאסית של תת-התחומים בלימודי הפסיכולוגיה. לפיכך, נדרשת כיום גישה רחבה וכוללת, המחייבת ידע בין-תחומי ושימוש בכלים ומעבדות מגוונות. המגמה מאפשרת לתלמידי התארים המתקדמים הכשרה רב-תחומית שאינה ממוקדת לתחום מחקרם הספציפי. המגמה הבינתחומית מאפשרת לתלמידים מצטיינים להיחשף למגוון תחומי הידע והשיטות בפסיכולוגיה ולבנות לעצמם, בליווי צמוד של איש סגל, תוכנית לימודים אישית בהתאם לתחומי העניין שלהם. תוכנית הלימודים ייחודית בכך שהיא מציעה מגוון של קורסים בתחומים השונים. תלמידי התוכנית יוכלו לבחור קורסים שיאפשרו להם להרחיב את הידע בגישה מולטידיסציפלינרית במהלך לימודיהם. התחומים כוללים: מדעי המוח הקוגניטיביים, פסיכוביולוגיה, פסיכולוגיה חברתית ופסיכולוגיה קוגניטיבית.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block