תואר שני בפילוסופיה יהודית ותלמוד

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בפילוסופיה יהודית ותלמוד

תאריך
07.02.21 יום ראשון
שעה
12:00

את מי תפגשו
פרופ' אדם אפטרמן - ראש החוג ויועץ לתלמידי תואר שני
פרופ' ישי רוזן-צבי - היועץ האקדמי של החוג לתלמוד
ד"ר עומר מיכאליס - מרצה בחוג לתלמוד
גב' טלי קציר - עוזרת מנהלית
גב' ענת אבירם - מזכירת סטודנטים
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
הלימודים בחוג לפילוסופיה יהודית עוסקים במחשבה היהודית מימי בית שני (אפוקליפטיקה, הלניזם, כיתות) ובהגות חז"ל על ענפיה. כמו כן עוסקים הלימודים בהוגים היהודיים הגדולים בימי הביניים (כגון שלמה אבן גבירול, יהודה הלוי, הרמב"ם, חסדאי קרשקש ויצחק אברבנאל) ובעת החדשה (כגון שפינוזה, משה מנדלסון, רנ"ק, הס, הרמן כהן, פרנץ רוזנצוויג, מרטין בובר, א"ד גורדון והרב קוק).
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block