תואר ראשון בלימודי עבודה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר ראשון בלימודי עבודה

תאריך
07.02.21 יום ראשון
שעה
13:00

את מי תפגשו
פרופ' גיא מונדלק - ראש החוג
גב' דפנה כנר כהן - עוזרת מינהלית של החוג.
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
בתוכנית לתואר ראשון בלימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב תלמדו לעומק היבטים רבים של עולם העבודה, כמו פעילותם של שווקי עבודה, גישות לניהול עובדים, תהליכים ארגוניים, דיני עבודה ומקומה של העבודה בשיח הפוליטי, בעולם הרוח ובהיסטוריה. לימודי עבודה בתוכנית כוללים היבטים של תחומים רבים, שיעזרו לכם לגבש תמונה שלמה יותר של עולם העבודה. כאן תלמדו גם נושאים הנוגעים בניהול, כלכלה, משפטים, פסיכולוגיה וסוציולוגיה – ותבחנו את השפעתם ההדדית על תחומי העבודה. שילוב זה יאפשר לכם לעסוק בהמשך בכל תחום שתרצו, כמו ניהול משאבי אנוש במגזר העסקי והציבורי, פיתוח ושינוי ארגוני, פעילות בארגוני עובדים ובחברה האזרחית, יזמות אישית ומרכזי מחקר במגזר העסקי והציבורי.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block