תואר ראשון בחוג לספרות - מפגש ראשון

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר ראשון בחוג לספרות - מפגש ראשון

תאריך
יפורסם בהקדם
שעה

את מי תפגשו
ד"ר דנה אולמרט - יועצת תואר שני
ד"ר אריאל זינדר - יועץ תואר ראשון
גב' מיקה שחר - עוזרת מינהלית
גב' חוה שמואלי-רוזנברג - מזכירת תלמידים
על מה נדבר
הצגת תוכניות הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
החוג לספרות עוסק במחקר ובהוראה בתחומי תורת הספרות, הספרות העברית לדורותיה והספרות הכללית. תוכניות הלימודים המגוונות של החוג נועדו לאפשר לבוגריו ליטול חלק במעשה הספרותי בארץ - כקוראים מיומנים, כמתווכים, כמשתתפים בשיח הספרותי, כיוצרים וכחוקרים. תכניות הלימוד המעשיות של החוג נועדו להכשיר כותבים, מבקרים, עורכים ומתרגמים.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block