המכינה הקדם אקדמית - מפגש שני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

המכינה הקדם אקדמית - מפגש שני

תאריך
08.02.21 יום שני
שעה
11:00

את מי תפגשו
מנהלת המכינה הקדם אקדמית
יועצת המכינה הקדם אקדמית
על מה נדבר
הצגת המכינה הקדם-אקדמית, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
המכינות הייעודיות נועדו להכשיר את הלומדים ללימודים אקדמיים ברמה גבוהה, על ידי הקניית כלים והרגלי למידה נכונים, והרחבת השכלתם בתחומי מדעי הרוח והחברה, מדעי הטבע, ומדעים מדויקים והנדסה. בסיום הלימודים במכינה, יקבלו הבוגרים תעודת מכינה, המהווה חלופה לתעודת הבגרות בקבלה ללימודי תואר באוניברסיטת תל אביב, בהתאם לדרישות הקבלה הנהוגות לכל מחלקה.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block