תואר שני בפסיכולוגיה במגמה הקלינית

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בפסיכולוגיה במגמה הקלינית

תאריך
07.02.21 יום ראשון
שעה
13:15

את מי תפגשו
פרופ' גל שפס
על מה נדבר
הצגת המגמה, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
במסגרת המגמה הסטודנטים יכירו מגמות שונות בפסיכולוגיה הקלינית. תינתן הכשרה קלינית לפסיכולוגים עתידיים, ותינתןו הכשרה מחקרית שכוללת חשיבה מדעית וביקורתית, הבנה בשיטות מחקר והתנסות במחקר משמעותי במסגרת סמינריוני מחקר ועבודת התזה או הדוקטורט. הדגש בתוכנית הוא על יכולת חשיבה אינטגרטיבית, הערכה מדעית-ביקורתית של התחום הקליני והפרייה הדדית בין התחום המחקרי והקליני.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block