תואר שני בתוכנית למדעי הדתות - מפגש שני

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בתוכנית למדעי הדתות - מפגש שני

תאריך
08.02.21 יום שני
שעה
14:00

את מי תפגשו
גב' אינה זילבר יחזקאל - מזכירת התוכנית
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
לימודי הדתות הינם לימודים בינתחומיים החושפים את תלמידיהם למגוון דיסציפלינות בחקר הדת. מטרת התוכנית היא לאפשר לתלמידים העמקה באחת או בשתי דיסציפלינות ולכוונם למחקר בתחומים שבחרו, כגון: דתות העולם העתיק, דתות המזרח, דת ואמנויות, פילוסופיה של הדת ועוד. התוכנית מעודדת מחקרים בינתחומיים המשותפים גם לתחומי מחקר בפקולטות אחרות כגון: הפקולטה למדעי החברה, הפקולטה לאמנויות והפקולטה למשפטים.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block