תואר שני בחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי

תאריך
09.02.21 יום שלישי
שעה
17:00

את מי תפגשו
מר ראובן בבאי - ראש החוג
גב' מיכל טבח - ראש תחום מתמטיקה
דר' ארנון הרשקוביץ - ראש תחום טכנולוגיה ולמידה
ד"ר דוד גינת – ראש תחום הוראת מדעי המחשב
גב' רותי ברקאי - מרכזת התנסות מעשית הוראת המתמטיקה
פרופ' איליה לוין - מרכז תחום טכנולוגיה על יסודי
מר מאיר מידב - מרכז מסלול תעודת הוראה בפיזיקה
ד"ר רות ברקאי - מרכזת התנסות מעשית הוראת המתמטיקה
ד"ר יוסף רוטביין – מרכז התנסות מעשית הוראת מדעי החיים
ד"ר אורלי להב - מרכזת תוכנית לימודי המשך למוסמכים בהוראת המדעים
גב' רוני פלס - מרצה בתחום הוראת הביולוגיה
גב' קרן סויסה רוזן - עוזרת מנהלית ומזכירת סטודנטים
גב' הדר צפריר – מזכירת מסלול תעודות הוראה במדעים
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
התכנית לתואר שני בטכנולוגיה ובלמידה הינה תוכנית רב-תחומית המיועדת להקנות ידע עיוני ומחקרי על המפגש בין טכנולוגיות ידע לבין תהליכי חשיבה, למידה והוראה. התוכנית תחשוף את הסטודנטים למחקרים וליישומים העדכניים ביותר בהוראה האקדמית ובהדרכה בשלושה תחומים: היבטים טכנולוגיים של מערכות למידה מתקדמות, תהליכים קוגניטיביים ומדעי הלמידה, יישומי אינטרנט ומערכות למידה מקוונת (e-learning).
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block