תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תאריך
07.02.21 יום ראשון
שעה
12:00

את מי תפגשו
ד"ר יוסי הרפז - חבר סגל בכיר בחוג
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
העולם משתנה כל העת במקביל ובעקבות השינויים החלים בחברה, בתרבות ובתקשורת. מטרת התוכנית בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה היא לחקור תהליכים אלו ולהבין אותם באופן מעמיק. נושאי הלימוד המרכזיים בחוג: אנתרופולוגיה חברתית, סוציולוגיה של התרבות, משפט וחברה, לימודי מגדר, סוציולוגיה פוליטית ועוד.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block