תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

חזרה
יום פתוח מקוון

תואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תאריך
08.02.21 יום שני
שעה
16:00

את מי תפגשו
פרופ' אנסטסיה גורודזייסקי - יועצת תואר שני
גב' דגנית וולדמן - עוזרת מינהלית של החוג
גב' הילה וידר כהן - מזכירות החוג
על מה נדבר
הצגת תוכנית הלימודים, שאלות ותשובות
על תוכנית הלימודים
הבנת תהליכים של שינויים חברתיים היא היום אבן יסוד בכל תחומי העיסוק בשוק הציבורי ובשוק הפרטי. החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה מציע תוכנית לתואר מוסמך המאפשרת לפתח את יכולת הניתוח, החשיבה והמחקר בנושאים עיוניים ואמפיריים, לטפח את הרגישות לבעיות מרכזיות של החברה הישראלית על גווניה והיבטיה השונים, ולקבל הכשרה להשתלבות בתפקידים בתחומים כגון מדיניות חברתית וחקר דעת קהל.
חזור למעלה

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block